Menarché

Menarché

Menarché

První menstruace je jistě jedním z transformačních momentů v životě, stejně jako porod, a rozhodně si zaslouží pozornost: jednak kvůli informacím, ale i emocím a přerodu, který 1. menstruace znamená. Dnes je průměrný věk 1. menstruace 12 let, za posledních 150 let se snížil o 4-5 roku. Dívky fyzicky vyspívají v mnohem dětštější fázi vývoje než jejich prababičky nebo pra-prababičky. I proto může být vstup do ženského reprodukčního věku složitý k přijetí. Pomoci mohou včasné informace, důvěra a otevřenost v rodině, ale i rituály a oslavy typu menarché, které si může každý vytvořit podle sebe. Na toto téma si tentokrát povídáme s průvodkyní ženskými kruhy Bárou Chvátalovou a antropoložkou Kamilou Němečkovu.

Kamila Němečková

Rozhovor na téma Menarché
Kulturoložka a antropoložka

Bára Luna Chvátalová

Rozhovor na téma Menarché
Dula, průvodkyně dívčími kruhy, lektorka symptotermální metody

Menarché - názor odborníka:

Kamila Němečková

Jsme v době velké transformace, vracíme se dnes zpět k prožitkům, lidé prahnou po situacích, kdy sami na vlastní kůži prožívají události, které je přesahují, napojují zpět ke zdroji, váží se zpět k cyklickému času.

Pořádají se rituály, zase se jezdí na meditace, řeší se duchovno, organizují se mužské kruhy.

Roli v tom hraje i internet a sociální sítě, kdy se snadněji šíří povědomí o psychologii a spiritualitě. Vidím i velký posun ve znalostech - když porovnám své studenty v roce 2007 a dnes. Do mainstreamu totiž pronikají témata, která byla na pozadí.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Dvacáté století bylo vrcholem dehumanizace člověka, vrcholem materialismu. 60. a 70. léta byla pak takovou branou ke spiritualitě, tedy alespoň na Západě. Zkoumalo se vědomí, sexualita. Objevují se jiné světy, nové náhledy na realitu. V té době ale ještě nebyl ontologický základ, stále byl velice materialistický. Dnes už nahlížíme realitu jinak, máme i oporu ve vědě, došlo i k dematerializaci hmoty díky kvantové fyzice, zkoumá se o víceúrovňovém vědomí. A hlavně: veřejnost o tom má již dostatek informací.
Kamila Němečková

Spiritualita jako nový rámec

Myslím, že potřebujeme nový spirituální příběh a rámec, ten starý křesťanský je určitým způsobem překonaný, vytlačil na okraj ženu a mnohé stíny, které jsou v životě potřeba. Tato nová spiritualita je potřebná nejen jako rámec, ale i jako zdroj potřebných rituálů, přechodů. Ty překračují rámec běžného, vstupují do transpersonální oblasti, odhazuje to staré vlastně se nově rodí. 

Duchovní, poetické a spirituální vidění bylo dlouho utlačené a spiritualita a rituály nám tento režim vědomí pomáhá kultivovat a otevírat. Rozvíjí se ovšem i tzv. “narcistická spiritualita”, která není napojená na komunitu ani na jiné lidi, řeším se jen já a moje vlastní prožitky. 

Rituály dnes mají volnější formu. Neuvrhují lidi do tolika konkrétních povinností, ale ukazují možnosti, otevírají témata. Jsme vlastně takoví heretici, všichni si stavíme svoje vlastní “švédské stoly” té spirituality a rituálů. Ale to je velký posun. Třeba ženy dnes obecně vědí, že cyklus má nějaké čtyři fáze. Já toto v mládí znát, jistě by mi to pomohlo.

Když tyto momenty v životě chybějí, člověk může ustrnout v duchovním zrání a zůstat v takové dětské narcistní fázi. Pak se chce jen bavit a užívat si, uvízne na povrchu. To se pak propisuje do vztahů, do výchovy dětí. 

Ženské rituály iniciace

Menarché, rituál první menstruace, jsem dělala pro své dcery. Moje dcera mi pak říkala, že jí holky ze školy záviděly a že se od toho dne cítila fakt ženou.

Ten rituál jsme prošly ještě s kamarádkou, antropoložkou. Dcera si potom byla schopna nacítit tu vážnost, zodpovědnost, posvátnost té ženské role. A neuvízla v mužském světě a nastavení, což se stává ženám intelektuálních matek. Povídaly jsme si při rituálu o sexualitě, zrání. Zároveň je to o respektu vůči ní jako ženě, kdy už s ní já jako matka nebudu jednat jako s dítětem. A když budu, musí mě upozornit. Někdy si tento rituál procházejí i starší ženy, které tím dosycují, že jim něco chybí. V naší generaci se totiž s menstruací pojil stud, bylo to něco, o čem se nemluvilo. Společnost v tomto zaspala.

Prvky rituálů

Častým prvkem rituálů přechodu pro ženy je propojení se smrtí, tma, izolace, půst, někdy se nesmí dotknout země.

Někdy narážíme i na týrání v rámci rituálů: obřízka, svazování chodidel v Číně, dlouhá izolace žen na několik let. Někdy i do klecí, kde ženy visí roky a nemají přístup ke světlu ani pořádně vzduchu. Dojde k zastavení vývoje, ochromí se tělo. Tyto postupy pramení ze strachu ze ženské moci, která je tajemná. A muži ji někdy závidí. Od Freuda známe ženskou závist penisu, u mužů je zase popsána závist menstruační krve jakožto symbolu očisty. Chlapci mají výkonnostnější rituály: musejí něco vědět, dokázat (ulovit), vydržet fyzickou zkoušku (mučení), vision questy.

Přílišný fokus na gender identitu

Dospívání může přinášet rozporuplné pocity, kdy třeba dívky své ženství hned nepřijmou, mísí se v nich dítě a žena. Je to křehké období a mám pocit, že transgender a fluidnost má v tomto věku moc pozornosti.

Že mnohdy dospívajícím lidem v tom vakuu chybí možnost se ukotvit, být v tom podpořeni. I kultivování spirituality a přirozený vztah ke své tělesnosti vedou ke snazšímu přijetí své ženskosti (nebo mužství).

Propojení se smrtí, tma, izolace, půst, někdy se nesmí dotknout země - to je často prvek rituálů přechodu pro ženy. Někdy narážíme i na týrání v rámci rituálů: obřízka, svazování chodidel v Číně, dlouhá izolace žen na několik let. Někdy i do klecí, kde visely a neměly přístup vzduchu. Neměly světlo, nevyvíjela se jim páteř. 

PODCASTY

Celé téma si můžete poslechnout v podcastu spojujícím oba pohledy na věc a některé další zajímavosti. Snad vás naše nové propracovanější audio bude bavit!

Menarché - zkušenost jedné z vás:

Bára Luna Chvátalová

Dula, průvodkyně dívčími kruhy, lektorka symptotermální metody.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Pamatuji si dobře svou první menstruaci, dlouho jsem na ni čekala. S kamarádkami jsme sbíraly vložky i informace dlouho předtím. U mě to přišlo, když mi bylo 13, byli jsme na horách a já jsem v lyžácích na WC objevila hnědou skvrnku a nevěděla jsem, zda to je ono. Holky mě pak ubezpečily, že jo. Mámě jsem to pak doma řekla a ona nadšeně: “Tak už jsi žena!” a to mi bylo tenkrát dost trapné. Nakonec mi koupil ještě ten večer vložky táta a dal mi je na noční stolek, to bylo takové hezké gesto.
Bára Luna Chvátalová

“To” & krámy

Ve škole se mluvilo o “TOM” nebo to byly “krámy”, řešila se růžová pilulka, odcházelo se domů. My jsme se na “TO” těšily, vnímaly jsem to jak něco speciálního a chtěly jsme taky patřit mezi ty holky, co můžou mít růžovou pilulku a jít občas z těláku domů.

Fascinace ale po tom, co jsem začala menstruovat rychle zmizela a řešila jsem víc kluky. Nějakou posvátnost menstruace jsem začala vnímat až mnohem později. Po několika letech cyklu jsem měla celkem silné bolesti. Jednou byly fakt velké a pamatuji si, jak na rodiče křičím, že potřebuji něco na bolest. Občas mě menstruace vyřazovala i z provozu. I jsem zvracela. 

Když jsem si pak časem zase začala zjišťovat o menstruaci a cyklu víc a přijala jsem, že to období musím pojmout víc v klidu, pomohlo to. Rodiče praktikují oba čínskou medicínu a to taky pomohlo. Dnes mám bolesti  jen výjimečně a už ne takové.

Jak může rituál menarché vypadat?

Největší problém vidím v tom, že se těch dívek často nikdo nezeptá, jak by si přály rituál prožít, co by pro ně měl znamenat. 

Mě máma tehdy pozvala s kamarádkou na ženský kruh. Ženy tam sdílely různé problémy z manželství, pak tančily. Nám bylo fakt trapně, ale zatančily jsme si nakonec taky. Já teď kruhy vedu sama, takže to nějakou stopu to na mě asi zanechalo (smích).

Jedna dívka mě nedávno i poprosila, abych jí takový dívčí kruh k menarché uspořádala. A to je důležitý bod za mě: že to vlastně nemusí být ta máma. Protože mámy jsou v tu chvíli trochu trapné a dcera se v ten okamžik potřebuje oddělit. Takže někomu může vyhovovat, když máma není ta hlavní organizátorka, může to být třeba teta, starší kamarádka, holky už tou dobou koukají po dalších vzorech.

Posvátnost ženského těla

Podstatné je během rituálu uctít dívčino tělo, ukázat jí jeho posvátnost. Dobré je, když je tam moment přestupu nějaké hranice, třeba i vystoupení z komfortní zóny. I lehký šok je dobrý a má dlouhodobě pozitivní účinek. Patří tam i témata sexu, porodu, menopauzy.

Dá se mluvit o tom, jak se tělo mění během měsíce, jak se mění v průběhu času. Jaký má žena k sobě vztah, jak své tělo a jeho projevy přijímá. Pro mě je dnes menstruace posvátná, životodárná, je to ukázka nějaké naší divokosti, očisty. I když jsou některá témata pro dívku nečekaná nebo nepříjemné, je to dobré ukotvení a udání směru.

Přínosné je, když se na takovém rituálu mísí víc generací. Překvapivé je, že příběhy těla jsou často tabu, pojí se s nimi dodnes spousta studu, to asi vychází z výchovy předchozích generací, kdy ta témata nebyla určená k hovoru. Dnes o menstruaci mluvíme otevřeně, a to i s dětmi.

První návštěva gynekologie

U gynekologa jsem byla až později a myslím, že jsem o nic nepřišla. Všechno u mě fungovalo v pořádku a hormonální antikoncepci mi máma vymluvila, za což jsem zpětně ráda.

Takže si myslím, že na tohle není třeba spěchat, pokud má dívka v pořádku cyklus. Je spíš potřeba dát dívkám víc informací - o jejich těle, čípku, cervikálním sekretu. Tohle sebepoznání je důležitější než roztažení nohou u gynekologa. Tam navíc na řešení těchto témat nebývá čas. Jsou ale pracoviště, kde pracují i porodní asistentky, lékaři nebo fyzioterapeuti a tam si myslím, že na tu dívku bude víc času a péče bude komplexnější a jemnější. Ideální samozřejmě je, když mají dívky svou porodní asistentku, která je zná od začátku jejich reprodukčního věku. 

Přinášíme vám osobní svědectví i odborné pohledy, které jsou nejen informativní a obohacující, ale taky podpůrné. Protože je fajn si někdy připomenout, že v tom nejsme samy. 

REPRODUKTOR

Témata dalších rozhovorů

Endometrióza

Diagnostika, možnosti léčby na míru a prevence
MUDr. Jan Kümmel a Misha Lebeda

IVF a asistovaná reprodukce

Inseminace, IVF, stimulace cyklu.
MUDr. Štěpán Machač a Ivana Bojtošová.

Hysterektomie

Život bez dělohy, operace a následná léčba
MUDr. Karel Fousek a Eva Skalická

Ztráta miminka

Samovolný potrat, interrupce
PhDr. Lucie Lebdušková a Klára Svobodová

Porodnické násilí

Neinformování, nerespektování přání, vyhrožování
Anna Štefanidesová a Anna Neumanová

První menstruace, menarché

První návštěva u gynekologa
Kamila Němečková a Barbora Chvátalová
březen 2024

Porody doma a porodní centra

Porodní domy, porodní asistenky a domác porody
MUDr. Ondřej Šimetka a Andrea Němcová
duben 2024

Bonusový rozhovor

Klára Šimáčková Laurenčíková
Rozhovor se zmocněnkyní vlády pro lidská práva.
duben 2024

Sexualita v mateřství

Sexuální spokojenost žen s malými dětmi
Mgr. Kristina Zemánková a Lilia Khousnoutdinova
květen 2024

Kojení

Laktační poradenství, podpora kojení v rámci systému zdravotní péče ČR
Josef Pavlovic a Julie Slocombe
červen 2024

Antikoncepce

Nehormonální a hormonální antikoncepce, STM
MUDr. Ludmila Lázníčková a Adéla Kazdová
červenec 2024