Nadační fond Propolis33 (NFP) vznikl primárně na podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Navazuje na celou řadu již uskutečněných projektů, které budou nově vznikat pod hlavičkou NFP.

NFP poskytuje pomoc a podporu zvláště porojektům podporujícím ženy a ženství, dále pak:

 • projektům týkajících se plánovaného rodičovství, mateřství a reprodukce;
 • projektům týkajících se dětí;
 • projektům týkajících se gender tématiky;
 • projektům s feministickou tematikou;
 • a také projektům týkajících se tabuizovaných ženských a jiných gender témat. 

NFP dále pomáhá s organizací vzdělávacích a kulturních akcí. Pomoc a záštitu poskytuje také:

 • literárním a uměleckým dílům a aktivitám;
 • porodním asistentkám, dulám a osobám zabývajícími se porody a přirozeným porodnictvím;
 • projektům týkajících se přírody, ekologie a udržitelnosti;
 • a v neposlední řadě také projektům podporujících lidskost, laskavost a člověka.

Poskytováním pomoci nebo podporou se rozumí finanční příspěvky, ale i podpora věcná nebo poradenská - zejména v oblasti právní a ekonomické.

Nadační fond Propolis33 (NFP) vznikl primárně na podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Navazuje na celou řadu již uskutečněných projektů, které budou nově vznikat pod hlavičkou NFP.

NFP poskytuje pomoc a podporu zvláště porojektům podporujícím ženy a ženství, dále pak:

 • projektům týkajících se plánovaného rodičovství, mateřství a reprodukce;
 • projektům týkajících se dětí;
 • projektům týkajících se gender tématiky;
 • projektům s feministickou tematikou;
 • a také projektům týkajících se tabuizovaných ženských a jiných gender témat. 

NFP dále pomáhá s organizací vzdělávacích a kulturních akcí. Pomoc a záštitu poskytuje také:

 • literárním a uměleckým dílům a aktivitám;
 • porodním asistentkám, dulám a osobám zabývajícími se porody a přirozeným porodnictvím;
 • projektům týkajících se přírody, ekologie a udržitelnosti;
 • a v neposlední řadě také projektům podporujících lidskost, laskavost a člověka.

Poskytováním pomoci nebo podporou se rozumí finanční příspěvky, ale i podpora věcná nebo poradenská - zejména v oblasti právní a ekonomické.

"Propolis je vnitřní desinfekce úlu a tmel, kterým včely ucpávají mezery, jež jim vadí. Pro-polis, polis je město. Včelí město." Vyšehradská včelařka Jaroslava Malinová

Propolis je název, který vystihuje základní hodnoty, na kterých je nadační fond založen. Je propojen s úlem a včelami, tudíž s úrodou a plodností.
Včely jsou symbolem komunity, pracovitosti, vzájemné podpory a také toho, co je důležité v rámci našich ekosystémů chránit vzhledem k tomu, že právě včely jsou ty, které zajišťují plodnost naší úrody. 
Včelka je pro mnohé z nás také symbolem prastaré krétské civilizace, která ctila dle archeologických domněnek ženu, plodnost a umění do velké míry fungovat v harmonii se svým životním prostředím. 

Nadační fond Propolis33 je podporou pro projekty prospěšné a provokující.

Jsem žena

Osvětový projekt Jsem žena, jsem bohyně propojuje starou slovanskou moudrost s dnešním moderním světem. 

Volné pokračování Jsem žena, jsem Evropa se věnuje mimořádným ženám z dějim Evropy.

Více o projektu JSEM ŽENA

Žena v zenu

Na podporu žen, které byly ve veřejném prostoru vystaveny útoky a verbální agresi.

Více o projektu ŽENA V ZENU

Na porodu záleží

Projekty zabývající se porodními tématy - projekt Mama talks, Ať můžou!, Ať stojí!

Více o projektu MAMA TALKS

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Pro matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.

Více o projektu JIŘETÍN

Jsem žena

Osvětový projekt Jsem žena, jsem bohyně propojuje starou slovanskou moudrost s dnešním moderním světem. 

Volné pokračování Jsem žena, jsem Evropa se věnuje mimořádným ženám z dějim Evropy.

Žena v zenu

Na podporu žen, které byly ve veřejném prostoru vystaveny útoky a verbální agresi.

Na porodu záleží

Projekty zabývající se porodními tématy - projekt Mama talks, Ať můžou!, Ať stojí!

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Pro matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.

Pokud chcete podpořit náš Nadační fond Propolis33, můžete tak učinit zasláním jakéhokoli příspěvku na náš transparetní účet. Ze srdce děkujeme!

33003355/2010

Při zasílání platby uveďte, prosím, do poznámky vaše kontaktní údaje (jméno a e-mail či telefon), abychom vám mohli zaslat potvrzení o došlé platbě. Děkujeme!

Pod naším patronátem či sbírky, které podporujeme.

Na stránkách Znesnáze21 aktuálně podporujeme tyto sbírky:

Partner sbírky Nadační fond Propolis33 násobí příspěvky zlatým řezem.
Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a NF Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.
 • Chcete podpořit náš nadační fond?
 • Máte dobrý inovativní nápad, který koresponduje s naší vizí a potřebuje podporu?
 • Jste v těžké životní situaci a hledáte pomoc?

»»»» Pak kontaktujte ředitelku fondu Mgr. Miroslavu Vokounovou Krepčíkovou. ««««