Nadační fond Propolis33 (NFP) vznikl primárně na podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Navazuje na celou řadu již uskutečněných projektů, které budou nově vznikat pod hlavičkou NFP.

NFP poskytuje podporu a záštitu uměleckým a vzdělávacím iniciativám zejména o ženách a ženství, o rodičovství, mateřství, sexualitě, reprodukci a porodu.

Věnuje se i tématům rovnosti žen a mužů ve společnosti či detabuizaci rozličných genderových a feministických otázek. 

NFP pomáhá s organizací vzdělávacích a kulturních akcí. Podporuje také širokou škálu lidskoprávních i ekologických aktivit. Nedílnou součástí mise Propolisu je propojování a vzájemná podpora s ostatními nadačními fondy, nadacemi či charitativními organizacemi s podobnými cíli. Poskytováním pomoci nebo podporou se rozumí finanční příspěvky, ale i podpora věcná nebo poradenská - zejména v oblasti právní a ekonomické.

Nadační fond Propolis33 (NFP) vznikl primárně na podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Navazuje na celou řadu již uskutečněných projektů, které budou nově vznikat pod hlavičkou NFP.

NFP poskytuje podporu a záštitu uměleckým a vzdělávacím iniciativám zejména o ženách a ženství, o rodičovství, mateřství, sexualitě, reprodukci a porodu.

Věnuje se i tématům rovnosti žen a mužů ve společnosti či detabuizaci rozličných genderových a feministických otázek. 

NFP pomáhá s organizací vzdělávacích a kulturních akcí. Podporuje také širokou škálu lidskoprávních i ekologických aktivit (ekofarmy, záchranné stanice pro živočichy). Nedílnou součástí mise Propolisu je propojování a vzájemná podpora s ostatními nadačními fondy, nadacemi či charitativními organizacemi s podobnými cíli. Poskytováním pomoci nebo podporou se rozumí finanční příspěvky, ale i podpora věcná nebo poradenská - zejména v oblasti právní a ekonomické.

"Propolis je vnitřní desinfekce úlu a tmel, kterým včely ucpávají mezery, jež jim vadí. Pro-polis, polis je město. Včelí město." Vyšehradská včelařka Jaroslava Malinová

Propolis je název, který vystihuje základní hodnoty, na kterých je nadační fond založen. Je propojen s úlem a včelami, tudíž s úrodou a plodností.
Včely jsou symbolem komunity, pracovitosti, vzájemné podpory a také toho, co je důležité v rámci našich ekosystémů chránit vzhledem k tomu, že právě včely jsou ty, které zajišťují plodnost naší úrody. 
Včelka je pro mnohé z nás také symbolem prastaré krétské civilizace, která ctila dle archeologických domněnek ženu, plodnost a umění do velké míry fungovat v harmonii se svým životním prostředím. 

Nadační fond Propolis33 je podporou pro projekty prospěšné a provokující.

Jsem žena

Osvětový projekt Jsem žena, jsem bohyně propojuje starou slovanskou moudrost s dnešním moderním světem. 

Volné pokračování Jsem žena, jsem Evropa se věnuje mimořádným ženám z dějim Evropy.

Více o projektu JSEM ŽENA

Žena v zenu

Na podporu žen, které byly ve veřejném prostoru vystaveny útoky a verbální agresi.

Více o projektu ŽENA V ZENU

Ať můžou!

Projekt na podporu komunitní porodní asistence.

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Pro matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.

Více o projektu JIŘETÍN

Mama Talks

Podpora žen a vzdělávání v tématu porodu a mateřství.

Více o projektu MAMA TALKS

Jsem žena

Osvětový projekt Jsem žena, jsem bohyně propojuje starou slovanskou moudrost s dnešním moderním světem. 

Volné pokračování Jsem žena, jsem Evropa se věnuje mimořádným ženám z dějim Evropy.

Žena v zenu

Na podporu žen, které byly ve veřejném prostoru vystaveny útoky a verbální agresi.

Ať můžou!

Projekt na podporu komunitní porodní asistence.

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Pro matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.

Mama Talks

Podpora žen a vzdělávání v tématu porodu a mateřství.

Pokud chcete podpořit náš Nadační fond Propolis33, můžete tak učinit zasláním jakéhokoli příspěvku na náš transparetní účet. Ze srdce děkujeme!

33003355/2010

Při zasílání platby uveďte, prosím, do poznámky vaše kontaktní údaje (jméno a e-mail či telefon), abychom vám mohli zaslat potvrzení o došlé platbě. Děkujeme!

Projekty, které Lilia dlouhodobě podporovala:

Rozvoj a zkvalitňování péče o ženu a dítě.
Iniciace změn v porodnictví a péče o matku a dítě.
Vzdělávání porodních asistentek, protože věříme, že porod je fyziologický proces, který je potřeba znovu objevit.
Projekt na podporu vzniku porodních domů a center.
Víra v to, že důležitější než HDP (Hrubý domácí produkt) je HDŠ (Hrubé domácí štěstí).
Podpora projektu v Bhútánu, např. Projekt Kila Gompa (podpora ženského kláštera v Bhútánu).
Umělecké propojení tradiční hudby s kořeny slovanství.

Projekty, které Lilia také podpořila:

Obnova unikátního proskleného včelína.
Projekt podporující respekt k tělu.
Konference z oblasti antikoncepce, plodnosti a intimity.
Ochrana práv hospodářských zvířat.
Monitoruje dodržování lidských práv a prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života ČR.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy.
Charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy.
Projekt na podporu rodin, kterým zemřelo miminko.
Podpora alternativních forem vzdělávání.
Podpora vzniku a rozvoje biofarmy.
Dialog vzdušné akrobatky a zpěvačky o ženě a její proměnlivosti v průběhu menstruačního cyklu.
Zážitkové a sportovní programy pro děti.

Jsem žena, jsem bohyně

Příběhy o archetypech slovanských bohyň napříč lunárním rokem…
 

Koupit knihu

která v minulosti vznikla za podpory Lilie Khousnoutdinové:

Deník mému miminku

Bezpečné místo pro sebevyjádření, prožívání a tvořivé zpracování zármutku.

Moje RUDÁ knížka

Menstruace je přirozený proces. Ale spíš se o ní mlčí nebo je tiše trpěna. Může ale být zajímavá či inspirativní?
Kniha 35 porodních příběhů. Cílem je obnovit důvěru žen ve své tělo a ukázat, že porod je fyziologický děj.
Příběh o lásce, naději a víře, o síle lidského odhodlání i lehkosti pochybení.
Kniha otvírající téma samovolných i vědomých potratů.
Rituály nás provází po celou lidskou historii, propojují nás s tím, co je větší než my.
Smutné i veselé, inspirující, autentické a hlavně osobní příběhy.
Skládačka nejrůznějších, smutných a veselých autentických příběhů, které protkávají historii ženství.
Příběh Kate, která se ztrácí, hledá a nachází v různých životních obdobích a místech. Cesta za odvahou žít život takový, jaký chceme my, a ne někdo jiný.

Zakladatelka nadačního fondu

MSc. MA Lilia Khousnoutdinova

Historička, odbornice na gender, publicistka, aktivistka, designérka a cestovatelka. Vystudovala Oxford a LSE. Je zastánkyní sexuálních a reproduktivních práv a také rovnoprávnosti žen a mužů.
Je zakladatelka mnoha iniciativ, autorka několika knih a filantropka.

Členka správní rady

Ing. Petra Cihlářová

...zašťiťuje projekt Azylový dům Jiřetín

Petra je konzultantka, lektorka, průvodkyně žen a projektová manažerka s více než 15 letou praxí. Její profesní život prošel různými obory, ale často se jednalo o procházení změnami v organizacích a práci s lidmi. V současné době se věnuje řízení společností v rámci svěřeneckého fondu Trust 21. Věří, že byznys se dá dělat férově, srdcem a v souladu s vesmírnými zákony.

Členka správní rady

Mgr. Ilona Bittnerová

Zakladatelka blogu Kalíšek.cz a průkopnice moderních hygienických potřeb v Čechách. Heslem jejího obchodu Maluna je, že každá žena by měla mít takovou pomůcku, aby se během menstruace cítila dobře.
Několik let se věnovala rozvojovému vzdělávání na školách a je kurátorkou výstav afrického umění. Věří, že vždy lze najít cestu smysluplné spolupráce ve vzájemném respektu.

Ředitelka nadačního fondu

Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková DiS.

Speciální pedagog s 20letou praxí v pomáhající profesi, pracovala s rodinami v krizi (vedoucí projektu), s lidmi s handicapem (raná péče, pobytové zařízení), s dětmi s poruchami chování (zástupkyně ředitele DDŠ), s matkami samoživitelkami (azylový dům pro matky), se seniory (pečovatelská služba), atp. Rovněž je lektorkou osobního rozvoje nejčastěji pro ženy a zabývá se také meditacemi.

Projektová koordinátorka

PhDr. Petra Schwarz Koutská

...pod taktovkou Petry běží projekty Žena v zenu a Ať můžou!

Petra vystudovala bezpečnostní studia a žurnalistiku v Praze a Berlíně. Pracovala jako bezpečnostní analytička v oblasti soft target protection a monitoringu extremismu. V současnosti působí jako komunikační manažerka ve veřejném sektoru, zabývá se zejména PR a politickou komunikací. Věnuje se publicistice a projektům s genderovou tematikou. 

Projektová koordinátorka & kreativec

Mgr. Michaela Cásková

...koordinátorka a spoluautorka cyklu projektů Jsem žena

Michaela je vystudovaná historička dějin umění a absolventka české filologie. Zkušenosti s mediálním prostorem nasbírala při redaktorské činnosti pro online magazín Flowee. V současné době ji zaměstnává produkční práce a navazování strategických partnerství. Aktivnč pracuje na charitativně-edukativních projektech Lilie Khousnoutdinové. Kromě toho spolupracuje na projektu Žena v zenu a Ecstatic Fashion.

Revizorka & koordinátorka

Mgr. Irena Kolárová

Irena je advokátka. Studovala práva na Univerzitě Palackého v Olomouci a také na Erasmus University v Rotterdamu. Už více jak 15 let provádí své klienty světem práva. Věnuje se zejména oblasti fúzí, akvizic a korporátnímu právu, ale také poradenství neziskovému sektoru a start-upům. Radí klientům z různých oborů, naslouchá jejich příběhům a těší ji být u jejich úspěchu. Věří v podporu důležitých lidských hodnot a v to, že právník má vždy stát u jejich ochrany.

Média

Mgr. Ida Křížová

Ida se pohybuje v prostředí PR a marketingu mnoho let a je v něm jako ryba ve vodě. Po úspěšné kariéře v nadnárodních reklamních agenturách založila agenturu Mamadam. Je pro ni důležitý upřímný zájem o klienta a jeho úspěch. Ida má skvělý odhad na styl a formát komunikace, kterým se dostat k širokému publiku. Je milá a vstřícná, dokáže zařídit možné i nemožné. Pomáhat s propagací bohulibých projektů je pro ní radost. Dobře ví, že kdo chce skutečně měnit svět k lepšímu, musí být vidět a slyšet.

Máte i vy zájem o spolupráci? Ozvěte se nám:)

  • Chcete podpořit náš nadační fond?
  • Máte dobrý inovativní nápad, který koresponduje s naší vizí?
  • Kontaktujte ředitelku fondu Mgr. Miroslavu Vokounovou Krepčíkovou.