aktivní vertikální porodní polohy

#kozaven

#standupforbirth

Jak a proč rodit vzpřímeně a v pohybu? Co jsou vertikální polohy a jaké jsou výhody porodního gauče?

aktivní vertikální porodní polohy

#kozaven

#standupforbirth

Jak a proč rodit vzpřímeně a v pohybu? Co jsou vertikální polohy a jaké jsou výhody porodního gauče?

„Výhody vertikálních poloh zahrnují nejen nápomocný vliv gravitace, ale také kratší porod, efektivnější děložní kontrakce, méně operativních porodů a méně abnormálních nálezů srdeční činnosti plodu.“

- David Desseauve a kol. -

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2017

proč VERTIKÁLNÍ POLOHY?

Zvykli jsme si vidět rodící ženu ležet na zádech. Ale přitom je pro ženy výhodnější se během porodu pohybovat a trávit více času ve vertikálních polohách.

• chůze & stání • stání s oporou • předklon • závěs • dřep • dřep s přitažením za madlo • na čtyřech

• sezení na stoličce • sezení s oporou v předklonu • startovací poloha • polohy s pomocí doporovodu

Vzpřímené aktivní polohy podporují přirozenou biomechaniku porodu.

Oproti poloze vleže jsou pánevní rozměry větší, plod může snadněji rotovat pánví.
Porod je v průměru kratší a ženy jej popisují jako méně bolestivý.
Možnost volného pohybu a změny pozic jsou během porodu důležitější než jedna univerzální ideální poloha.

Polohy, ve kterých rodíme, jsou ovlivněny fyziologií našeho těla, ale také kulturou, v níž žijeme, představami, jaké o porodu máme, a v neposlední řadě vzděláváním porodních asistentek a lékařů. Co na to “evidence based medicine”: studie, pozorování, dobrá praxe a zkušenosti žen?

Polohy, ve kterých rodíme, jsou ovlivněny fyziologií našeho těla, ale také kulturou, v níž žijeme, představami, jaké o porodu máme, a v neposlední řadě vzděláváním porodních asistentek a lékařů. Co na to “evidence based medicine”: studie, pozorování, dobrá praxe a zkušenosti žen?

„chůze a vzpřímené pozice během první doby porodní zkracují délku porodu, snižují riziko císařského řezu a potřeby aplikace epidurální analgezie a přitom nejsou spojeny s větší nutností intervencí či negativními dopady na zdraví matky či dítěte.“

- Annemarie Lawrence a kol. -

systematické shrnutí 25 kriticky zhodnocených studií zahrnující více než 5000 žen, Cochrane databáze, 2013

výhody vertikálních poloh

podle ebM aneb proč se na porod postavit?

snižuje se
 • intenzita bolesti a míra stresu
 • výskyt abnormální srdeční frekvence plodu
 • výskyt dystokie ramének
 • četnost akutního císařského řezu
 • riziko použití vakuumextraktoru či kleští
 • četnost epiziotomie
 • riziko vyššího stupně porodního poranění
 • potřeba augmentace syntetickým oxytocinem
 • délka porodu
zvyšuje se
 • pocit kompetence a pozitivní porodní zkušenost = nižší riziko poporodní deprese
 • průtok krve dolní dutou žílou = lepší zásobení plodu kyslíkem
 • prostor pro správné polohování a rotaci plodu
 • rozměry pánevních rovin a pohyby kostrče
 • aktivita děložních svalů – stahy jsou efektivnější, pravidelnější a častější
 • rychlost dilatace děložního hrdla
 • možnost uvolnění mezi kontrakcemi
možná rizika
 • mírně vyšší počet ruptur 2. stupně v některých polohách (ale je vyváženo nižší četností epiziotomie)

„Porod je spousta práce, to mám celou dobu stát nebo chodit?“

„Vůbec ne. Opírejte se, pohupujte, pověste se na partnera. Hýbejte se nebo odpočívejte, Jak je vám libo.“

„Rutinní polohování žen do pozice na zádech by se mělo považovat za intervenci do přirozeného běhu porodu a měli bychom si položit otázku, zda je tato intervence opodstatněná.“

- A. de Jonge a kol. -

metaanalýza,2004

ZALOŽENO NA DŮKAZECH

Počítačová simulace ženské pánve ukázala, že prostor porodních cest se v různých rovinách díky vzpřímeným pozicím (nejvíce v dřepu) významně zvětšuje a že větší efekt než statická pozice má pohyb. Velký vliv na správný pohyb pánevních kostí má gravitace ženského těla.


Pozice, které umožňují lehčí pohyb kostrče a uvolnění pánve, snižují množství epiziotomií a zvyšují pravděpodobnost spontánního porodu.


Výhody vertikálních poloh zahrnují nejen nápomocný vliv gravitace, ale také kratší porod, efektivnější děložní kontrakce, méně operativních porodů a méně abnormálních nálezů srdeční činnosti plodu.


„Máme jasné důkazy, že v druhé době porodní by ženy neměly ležet na zádech (...) a přes prokázané výhody vertikálních poloh stále většina žen rodí v poloze vleže, vpolosedě nebo s nohama ve třmenech. (...) Jsou to polohy výhodnější pro práci zdravotníků, a tak můžeme předpokládat, že je to právě díky jejich vlivu,“ zdůrazňují důležitost vzdělávání poskytovatelů péče autoři článku shrnující 42 relevantních studií věnovaných porodním polohám.


„Měli bychom podporovat ženy, aby rodily v poloze, ve které se cítí nejlépe,“ shrnuje J. Gupta v systematickém přehledu studií věnovaných vlivu polohy pro druhou dobu porodní (u žen rodících bez užití epidurálu) na výsledek porodu a jeho efektu na zdraví dítěte a matky a upozorňuje na celou řadu benefitů, například zvýšenou efektivitu děložních stahů.


Polohy, které v druhé době porodní umožňují lepší pohyb křížové kosti, vedou k podstatnému snížení rizika těžkého perineálního traumatu. Uvádí se až 75% snížení relativního rizika. Metaanalýza, zahrnující 16 studií a 3400 žen, dále uvádí méně operativních porodů, císařských řezů, epiziotomií, méně bolesti a zkrácení aktivní vypuzovací fáze porodu.


Chůze a vzpřímené pozice během první doby porodní zkracují délku porodu, snižují riziko císařského řezu a potřeby aplikace epidurální analgezie a přitom nejsou spojeny s větší nutností intervencí či negativními dopady na zdraví matky či dítěte.


Poskytovatelé péče by měli ženu povzbuzovat k pohybu a polohám dle vlastního výběru, včetně vzpřímených poloh, během první i druhé doby porodní, a to i se zavedenou epidurální analgezií.


Podle obsáhlého kvalitativního shrnutí 65 studií zahrnujících data o porodech 18.700 žen ze 23 zemí světa, mají ženy rodící ve vertikálních polohách a bez epidurální analgeze v průměru o 1 hodinu a 22 minut kratší první dobu porodní, kratší druhou dobu porodní (zároveň výrazně méně často je delší než 60 minut) a významně snížené riziko akutního císařského řezu či operativního porodu. Méně často poptávají epidurální analgezi a méně často je potřeba převoz novorozence na JIP. Celkově autoři doporučují povzbuzovat ženy k porodu ve vertikálních polohách.


Porodní asistentky mají na výběr porodní polohy obrovský vliv. Měly by aktivně povzbuzovat rodící ženy k pohybu a vertikálním polohám. Ve Švédské studii z roku 2013 ženy, které porodní asistentky nabádaly k vertikálním polohám a porodu na stoličce, uváděly častěji než v kontrolní skupině, že měly rozhodování o pohybu a polohách během porodu ve svých rukou. Popisovaly také porod jako méně bolestivý a častěji uváděly pozitivní porodní zkušenost.


To, jak pečujeme o rodící ženu a v jakém prostředí rodí, ovlivňuje její psychické zdraví. Klinické prostředí a péče o rodící ženu patří mezi faktory, které ovlivňují riziko rozvoje poporodní deprese.


Vertikální polohy jsou intuitivní. Ve studii zahrnující 3 000 žen, které plánovaly domácí porod a porodily spontánně doma nebo v porodnici, si 65 % zvolilo vzpřímené pozice nebo polohu na boku. Studie probíhala ve čtyřech severoevropských zemích v letech 2008 až 2013.


Rutinní polohování žen do pozice na zádech by se mělo považovat za intervenci do přirozeného běhu porodu a měli bychom si položit otázku, zda je tato intervence opodstatněná.


Ženy, které rodily na porodní stoličce, měly významně kratší druhou dobu porodní ve srovnání s ženami, které rodily vleže.

vybavení porodního pokoje

Gynekologické lůžko („koza“) uprostřed pokoje naznačuje, že tam žena patří, a že na porod je normální si lehnout. Stoličky, gauč a různé možnosti opory naopak inspirují k pohybu a vertikálním pozicím. To, jak porodní pokoj vybavíme, ovlivní, jak se tam bude ženám rodit.

prakticky a pohodlně = podpora porodního procesu

 • Porodnické lůžko – k dispozici pro komplikované případy, na chodbě, ve skladu, v rohu nebo za plentou, mimo centrum pozornosti
 • Sprcha, v ideálním případě vana
 • Porodní stoličky
 • Závěsné lano nebo šála
 • Balony, sedací vaky
 • Porodnický gauč / manželská postel

„potřebujeme pohodlí pro ženu a komfort pro zdravotníky.“

„Gauč je pro zdravotníky šetrnější než např. žíněnka. To je důležité, neboť porodní asistentky tráví na porodních sálech celý svůj profesní život a potřebují se udržet zdravé.“

– FN Ostrava po dvou měsících a padesáti porodech na gauči

„Možnost aktivního zapojení otce do porodního děje a následný společný nerušený bonding otevřelY nové kapitoly v institucí prováděné péči. Porod jako doma.“

– MUDr. Petr Holba, CPA Litoměřice

„Naše druhé miminko, dceru Elišku, jsme rodili na porodním gauči. Byla to krása, velmi pohodlné. Rodila jsem na čtyřech, manžel mne podporoval celou dobu.“

– klientka FNO

#kozaven a gauč dovnitř

„Cítili jsme se jako doma. Jako jednomu z prvních párů nám umožnili rodit na porodním gauči, takže jsme mohli celý porod prožít spolu. Byl to neskutečně silný zážitek a moment, kdy pan doktor položil čerstvě narozenou Larinku manželce na hrudník, budu mít v paměti už napořád.“ 

moderní porodnické lůžko

 • Nabízí velkou variabilitu a množství opěrek a madel, které umožňují zaujímat různé vertikální polohy. Vysoký komfort pro zdravotníky, dobrý přehled při ošetření.
 • Nastavení je komplikované, není samozřejmé. Výška omezuje přirozený pohyb ženy mezi podlahou a lůžkem. Omezuje výběr polohy. Vede k preferenci poloh vleže a vpolosedě. Žena je spíše v pasivní roli.

porodní gauč

 • Jednoduchý, lehký, variabilní. Intuitivní použití pro ženy i personál. Přirozené zapojení partnera či doprovodu. Rodina po porodu hned spolu. Snadná a rychlá změna tvaru. Přestavět díly zvládne i laik. Dost nízký pro ženu, dost vysoký pro komfort zdravotníků. Podporuje aktivitu a pohyb. Vede k volbě různorodých poloh – předklon, záklon, bok, houpání atd. Staví do středu pozornosti ženu.
 • Nemá madla na zapření nebo přitahování (ale lze nahradit madlem na zdi). Nehodí se pro řešení některých komplikací.

Kde můžete porodní gauče zakoupit?

Rádi byste gauč zakoupili, ale potřebujete pomoci?

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO

Jak se na gauči ošetřuje porodní poranění?

Pro složitější šití se přiveze porodní lůžko. Ruptury třetího stupně je každopádně nutné ošetřit v anestezii na operačním sále, bez ohledu na to, zda žena rodila na gauči, nebo na „koze“.

Jak se na gauči řeší KRVÁCENÍ?

U krvácení je na klinické úvaze lékaře, zda bude ženu ošetřovat na gauči, nebo zda se žena přesune. Rychlý přesun na porodní lůžko hned v úvodu řešení komplikace je v zájmu bezpečnosti také možný. Záleží na organizaci každého pracoviště.

Je gauč pohodlný i pro personál?

Některé porodní polohy, ve kterých žena na gauči rodí, mohou být pro personál méně pohodlné. Musí totiž k ženě pokleknout nebo se více sklonit. Někdy zdravotník poslouží i jako opora při tlačení či při hledání vhodné polohy rodičky. Ulevit mohou různé pomůcky, jako jsou sedátka, podložky či klekátka, nebo se porodní asistentka může posadit na stranu gauče. Totéž platí pro kontrolu porodního poranění a jeho šití či pro řešení některých komplikací po porodu, jako je například krvácení. Většinu situací lze velmi dobře zvládnout na gauči a nečiní v praxi zásadní potíže. Pokud to situace vyžaduje, lze kdykoliv navézt do pokoje standardní porodní lůžko, které by mělo být k dispozici.

PORODNÍ GAUČE V ČR

Gauč mají a ŠKOLENÍ ohledně implementace v praxi porodních gaučů a aktivních vertikálních porodních poloh proběhla v ČR a SK v těchto porodnicích:

Ostrava, Havířov, Krnov, Praha U Apolináře, Cheb, Chomutov, Šumperk, Karviná, Čáslav, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Litoměřice, Nymburk, Svitavy, Trenčín, Stará Ľubovňa

PORODNÍ GAUČE NAJDETE V ČR DÁLE V TĚCHTO PORODNICÍCH:

Frýdek Místek, Praha Bulovka, Slaný, Roudnice nad Labem, Náchod, Opava, Zlín, Hořovice, Vyškov, Česká Lípa, Prešov

„Možnost výběru polohy při porodu dle vlastního uvážení žen zvyšuje jejich sebevědomí a pocit, že nejsou "loutkami" zdravotníků, ale autonomními bytostmi, které své dítě přivedly na svět dle svého přání. Tato pozitivní porodní zkušenost udělá z Ženy hrdou osobnost."
Mgr. Jana Dlugoš NěmečkováVrchní sestra GPK FNO

„Když jsem zkoumal etnografické práce o kulturách jihovýchodní Asie a Melanésie, v žádné se nevyskytovala poloha na zádech. A těch kultur byly desítky.

Vždy se jednalo o polohu vsedě, na bobku, na čtyřech. Ženy se většinou opíraly o pilíř, sloup nebo se o něco rukama zavěsily. Z hlediska personálu a zdravotní instituce má poloha na zádech své výhody, ale nemá smysl z hlediska aktérů, o které během porodu jde - tedy o ženy a dítě.“

- martin soukup -

antropolog

„Naše zkušenosti po 3 měsících užívání 2 porodních gaučů, na kterých proběhlo už 100 porodů, jsou jednoznačně pozitivní.“

Překvapilo mě, jak snadné bylo nahradit gaučem porodní postel a jak dobře byl personálem i rodičkami přijat. 

Mezi jasné výhody patří jeho variabilita, lepší podpora v zaujímání přirozených poloh, aktivnější zapojení rodičky a doprovodu a možnost společného odpočinku po porodu. V některých situacích je gauč pro personál méně pohodlný, někdy chybí madlo a k řešení některých stavů musíme občas navézt porodní postel. Převládá spokojenost.

- Ondřej Šimetka -

přednosta GPK FN Ostrava

Během aktivního porodu se žena může volně pohybovat tak, jak si sama přeje a může se řídit potřebami vlastního těla.

Já jsem odchovaná Janet Balaskas, autorkou konceptu "aktivního porodu", která změnila přístup k porodům v Británii a po celém světě. Klíčovou myšlenkou je změna porodní polohy - zvednout se z polohy na zádech. Změna ve smyslu svobody, že si žena sama vybírá polohu, ve které porodí. On jí sice nikdo změnu polohy nemůže zakázat, ale bez podpory to nejspíš sama neudělá.

- Lilia Khousnoutdinova -

zakladatelka NF Propolis 33

Vzniklo za podpory NF Propolis33

Kontrolováno:

 • Magdalena Ezrová
  prezidentka Unie porodních asistentek, členka Porodnické komise

Konzultováno:

 • Ondřej Šimetka
  přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava, senátor Parlamentu České republiky

Podporováno: