ROK 2021

UNIPA

Podpora 42.000 Kč + 373.000 Kč
Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence.

Project Beauty

Podpora 373.000 Kč
Mezinárodní výzkumný a osvětový projekt, který zkoumá, jak lidé vnímají krásu.

NF AutTalk Kateřiny Sokolové

Podpora 91.000 Kč + 50.000 Kč
Nadační fond AutTalk se zaměřuje na zlepšování možností dětí s PAS a jejich rodin.

Konsent

Podpora 88.000 Kč
Konsent se zaměřuje na osvětovou prevenci proti sexuálnímu násilí a kybernásilí. Pracuje na inovaci zákona o znásilnění.

Nadace Krása pomoci

Podpora 21.000 Kč + 50.000 Kč
Nadace Krása pomoci pomáhá seniorům v České republice. Jejich vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče.

Nadační fond Be Charity

Podpora 50.000 Kč
Be Charity podporuje dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají.

APODAC

Podpora 42.000 Kč
Asociace pro porodní domy a centra, z. s., (APODAC) sdružuje a propojuje odborníky i veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří podporují či propagují vznik porodních domů a center v ČR.

NF Veroniky Kašákové

Podpora 42.000 Kč
Nadační fond Veroniky Kašákové vnímá důležitost podpory a doprovázení mladých lidí z dětského domova při jejich prvních krocích do samostatného dospělého života.

Fox Camp

Podpora 35.000 Kč
Fox Camp se zaměřuje na vzdělávací volnočasové aktivity pro děti vedoucí k seberozvoji a pohybovým aktivitám. Zároveň vede nezletilé k poznávání kulturních památek.

Spolek terapie mezi stromy

Podpora 33.000 Kč
Tým psychologů a terapeutů, kteří se rozhodli obohatit své služby o benefity přírody a pohybu. Jejich cílem je šíření duševního zdraví skrze přírodu.

NF Prosperity

Podpora 21.000 Kč
NF Prosperity nabízí přímou pomoc ženám, dětem i rodinám, které se prokazatelně dostali do těžké životní situace.

Pet Heroes z.s.

Podpora 3.663 Kč
Aktivně se snaží rozšířit všeobecné povědomí o problematice opuštěných a týraných zvířat.

V minulosti také Lilia Khousnoutdinova podpořila:

Charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z ČR.
Dialog vzdušné akrobatky a zpěvačky o ženě a její proměnlivosti v průběhu menstruačního cyklu.
Přednáška na téma Jaké jsou podobnosti přírody a života?
Podpora vzniku a rozvoje biofarmy.
Ochrana práv hospodářských zvířat.
Projekt na podporu rodin, kterým zemřelo miminko.
Obnova unikátního proskleného včelína.
Podpora alternativních forem vzdělávání.
Monitoruje dodržování lidských práv a prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života ČR.

DALŠÍ NAŠE POSKYTNUTÉ

Individuální dary

Úhrady právního zastoupení v kauze s tématikou svobody a tělesné integrity ženy.

121.000 Kč dne 6.8.2021
121.000 Kč dne 20.9.2021
80.000 Kč dne 29.9.2021
80.000 Kč dne 8.10.2021

Pokud chcete podpořit náš Nadační fond Propolis33, můžete tak učinit zasláním jakéhokoli příspěvku na náš transparentní účet. Ze srdce děkujeme!

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Pokud si přejete, abychom vám zaslali potvrzení o poskytnutém daru, vyplňte, prosím, formulář níže. My vám poté na váš email potvrzení zašleme.