Pojďte společně s námi podpořit projekty, které mají smysl! I drobná částka má význam, protože několik drobných částek může znamenat už jednu velká podporu!

Když sto z vás přispěje drobnou částku jako je např. 333,- budou mít tři ženy svou porodní asistentku nebo podpoříte vznik knihy, vzdělání porodní asistentky nebo osvětovou či ekologickou akci.
Miroslava Vokounová Krepčíkováředitelka NF Propolis33
Podpořte vzdělávání porodních asistentek a zlepšení zdravotní péče pro nastávající rodiče. Vzdělávání porodních asistentek je velmi důležité pro kvalitní vykonávání péče a podpory žen během těhotenství, porodu a v šestinedělí. Jeden z důvodů, proč u nás pokulhává oblast zdravotnictví v oblasti péče o matku a dítě, je právě v nedostatku porodních asistentek. Pojďme je podpořit jejich vzdělání a tak i kvalitnější péči o nově příchozí na svět.

Podpořte vzdělávání porodních asistentek i vy! Děkujeme ♥

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Pojďte s námi zlepšit svět a vytvořit tak zdravé životní prostředí pro nás a naše děti. Ekologie, péče o životní prostředí, ale i osvěta jsou velmi důležitým krokem nejen pro budoucnost, ale i pro současnost. Právě na osvětu směřujeme část vašich finančních příspěvků, neboť jsme přesvědčeni, že dostatečně kvalitní osvěta v tomto směru pomáhá vzdělávat lidi a zvyšovat povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí. Podpora bude kromě osvětových akcí směřována ekocentrům, záchranným stanicím a inovativním organizacím.

Podpořte ekologické projekty i vy! Děkujeme ♥

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Přispíváme na KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE

Zejména v tématech týkajících se práv žen, genderové rovnosti, násilí páchaném na ženách a dalších relevantních tématatech. Chceme přispívat k podpoře sebevědomí a sebeúcty žen, prostřednictvím osvětových akcí chceme ženám poskytnout platformu, kde by se vyjádřily, sdílely své zkušenosti a podpořily se navzájem.

Podpořte kulturní a osvětové akce i vy! Děkujeme ♥

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Přispějte společně s námi ženám v hmotné nouzi, samoživitelkám, studentkám a ženám ve vyjimečných krizových situacích na porodní asistentku. Péče porodní asistentky, která ženu provází po celou dobu těhotenství, během porodu a v šestinedělí je účinná prevence proti vzniku porodního traumatu a jeho závažných následků, jak pro ženu, tak pro celou rodinu. Díky poskytované odborné pomoci se ženě dostane péče a podpora jejího fyzického i psychického zdraví, což má vliv na celý průběh těhotenství, porod a období po porodu, jak pro matku, tak i dítě. Suplujeme pomoc v zásadním období života, na kterou by se měla zaměřit státní sféra, pokud chce podpořit zvýšení porodnosti a zároveň zajistit lepší dostupnost zdravotnické péče napříč socioekonomickými vrstvami. Služby porodních asistentek v Česku stále nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, které si žena platí po celou dobu pracovní činnosti.

Podpořte služby porodní asistentky i vy! Děkujeme ♥

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Věříme, že literatura má mocné poselství a může otevírat dveře do nekonečných světů představivosti a poznání. Zaměřujeme na podporu vydávání knih s ženskými tématy, knih nezávislých autorů a autorek, kteří se ve svých knihách pouští do osvěty kontroverzních či tabuizovaných témat. A rádi podporujeme také vydávání pohádkových knížek, zvlášť pokud vychází z hlubších témat nebo čerpají z historie či kulturního dědictví a směřují děti jemným nebo originálním způsobem k životním hodnotám jako je respekt, zodpovědnost a přátelství.

Podpořte vydávání knih i vy! Děkujeme ♥

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

NF Propolis33 poskytuje pomoc a podporu zvláště projektům podporujícím ženy a ženství, dále pak projektům týkajících se plánovaného rodičovství, mateřství a reprodukce; projektům týkajících se dětí; projektům týkajících se gender tématiky; projektům s feministickou tematikou; a také projektům týkajících se tabuizovaných ženských a jiných gender témat. 

Podpořte projekty NF Propolis i vy! Děkujeme ♥

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Pokud chcete podpořit náš Nadační fond Propolis33, můžete tak učinit zasláním jakéhokoli příspěvku na náš transparentní účet. Ze srdce děkujeme!

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Pokud si přejete, abychom vám zaslali potvrzení o poskytnutém daru, vyplňte, prosím, formulář níže. My vám poté na váš email potvrzení zašleme.