RALLYE ZA LEPŠÍ POROD(Y)

Olga Lounová & Lilia Khousnoutdinova

Kreativní osvětová kampaň, jež vznikla ve spolupráci NF Propolis33 a dvou matek, Lilie Khousnoutdinové a Olgy Lounové. Ty se v prosinci 2023 účastnily East African Safari Classic Rally 2023 za účelem rozšířit stávající kliniku organizace RedTribe v Keni o nové křídlo s porodní místností a pokojem pro poporodní rekonvalescenci matek a jejich novorozenců.

„Narození není jen o plození dětí. Porod je o tom, ŽE SE TVOŘÍ silné, kompetentní A schopné matky, které si věří a znají svou vnitřní sílu.“

- Barbara Katz Rothman -

Profesorka sociologie a ženských studií na City University (New York)

proč to děláme?

Jak řekla proslulá porodní asistentka Jeannine Parvati Baker: „Mnoho z nás ví daleko více o tom, jak fungují naše auta, než o tom, jak funguje náš reprodukční cyklus“. Pokud máme ženám a dětem poskytovat adekvátní podporu v křehkých momentech jejich života jako je porod a poporodní období, musíme to změnit!

Respektující péče založená na důkazech je základem dobrého startu do života dítěte, stejně tak jako podstatným milníkem v životě ženy. Zdravotní a psychologický dopad je důkladně a dlouhodobě zdokumentován. Z dobrého porodu neprofitují pouze matka s dítětem, ale i rodina a v důsledku i širší komunita. Investice do dobré porodní péče je investicí do budoucnosti společnosti.

Respektující péče založená na důkazech je základem dobrého startu do života dítěte, stejně tak jako podstatným milníkem v životě ženy. Zdravotní a psychologický dopad je důkladně a dlouhodobě zdokumentován. Z dobrého porodu neprofitují pouze matka s dítětem, ale i rodina a v důsledku i širší komunita. Investice do dobré porodní péče je investicí do budoucnosti společnosti.

Toto platí stejnou měrou pro všechny země na světě, které i když čelí různorodým výzvám, mohou v principu dodržovat stejná doporučení zde uvedená.

"Moudrá společnost je taková, která chce a umí zajistit bezpečnou a respektující
perinatální péči každé ženě."

- Ondřej Šimetka -

 Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a LF OU
Senátor Parlamentu České republiky

JAK TO probíhalo?

Každý den Východoafrické rallye vyjely Olga a Lilia s novým tvrzením na kapotě. Tato tvrzení - slogany, které najdete i na tomto webu ZDE, jsou doplněny relevantními výzkumy a prohlášeními různých zdravotnických organizací. Naleznete zde také inspirativní citáty na každé dané téma. 

 Použijte, prosím, tento web také k prohloubení svých znalostí ohledně perinatální péče a potřeb těhotných a rodících žen.

Vysazení 7 milionů stromů pralesa A ochranu vodních zdrojů

První rallye, která řešila dopad na životní prostředí!

„Paralely mezi milováním a porodem jsou jasné, nejen pokud jde o vášeň a lásku, ale také proto, že pro obě zkušenosti potřebujeme v podstatě stejné podmínky: soukromí a bezpečí.“

- Sarah Buckley -

Lékařka a odbornice na porody, autorka knihy Jemný porod

založeno na důkazech

„Zvýšení míry kojení po celém světe by mohlo zabránit 823 000 úmrtí dětí mladších 5 let ročně a 20 000 úmrtí matek ročně na rakovinu prsu.“
- The Lancet -
„Fyziologický novorozenec by měl být ponechán v nepřerušovaném kontaktu kůže na kůži se svou matkou.“
- WHO -
„Kojení není pouze zodpovědností ženy, ale i kolektivní zodpovědností společnosti. Mělo by být chráněné, vyzdvihované a podporované.“
- The Lancet -
„U matek kojení snižuje riziko rakoviny prsu, rakoviny vaječníku, osteoporózy, kardiovaskulárních onemocnění a obezity.“
- NHS -
„Doporučujeme podporu ženy ve svobodné volbě porodní pozice včetně vzpřímených poloh.“
- WHO -
„Pokud chceme změnit svět, musíme nejprve změnit to, jak na něj přicházejí naše děti.“
- Michel Odent -

NA PORODNÍCH ASISTENTKÁCH ZÁLEŽÍ

"Ženy, které jsou v kontinuální péči porodní asistentky, daleko méně využívají epidurální analgezii, mají menší procento nástřihů hráze či instrumentálních porodů. Zvyšuje se šance na spontánní vaginální porod a zároveň se snižuje šance na nutnost císařského řezu. Ženy méně rodí před termínem a zároveň se snižuje riziko perinatální ztráty. Jako bonus mají ženy u porodu porodní asistentku, kterou znají delší dobu. Tento typ péče nemá na rozdíl od jiných modelů žádné nežádoucí účinky.“

Výsledky, které zlepšila porodní asistentka

Menší mateřská a novorozenecká úmrtnost, méně perinatálních ztrát.
Méně porodů novorozenců s nízkou porodní hmotností.
Delší rozestupy mezi jednotlivými porody, používání antikoncepce.
Kratší hospitalizace, délky kojení, lepší reference, kontinuální péče porodní asistentky.
Zvýšení počtu kojících žen a prodloužení délky kojení.
Snížení nutnosti zásahu při porodu (vyvolávání, urychlování porodu, císařský rez, krevní transfuze).
Snížení mateřských komplikací (infekce, anémie, porodní poranění).
Zlepšené psychosociální výsledky (spokojenost s úlevovými metodami, snížená míra úzkosti, snížený výskyt poporodní deprese, zlepšení vztahu matka–dítě).

„Pokud chceme najít bezpečné alternativy porodnictví, tak musíme znovuobjevit porodní asistenci. Znovuobjevení porodní asistence je jako navrácení porodů ženám. A představte si budoucnost, ve které by chirurgické týmy pracovaly pro porodní asistentky a ženy namísto toho, aby je kontrolovaly.”

- Michel Odent -

Lékař, jeden ze zakladatelů hnutí pro přirozený porod a propagátor porodů do vody.

rallye s přesahem do terénu

V Keni, kde se rallye jela, často chybí základní zdravotnické vybavení a naším cílem je nejen poukázat na vědecky podloženou péči v perinatálním období, ale i poskytnout faktickou pomoc v terénu. Proto jsme se rozhodli podpořit nadační fond Asante Kenya Lejly Abbasové, který v Keni spolupracuje s organizací RedTribe. RedTribe v místě zřizuje kliniku, kterou se rozhodli rozšířit o nové křídlo s porodní místností a pokojem pro poporodní rekonvalescenci matek a jejich novorozenců. Součástí projektu není jen „vybavení budovy“, ale také zprostředkování odborných EBM školení k podpoře fyziologie porodu, důležitosti kojení a celkové péči o matku a dítě.

Společně pomůžeme místním ženám přivádět děti na svět v lepších podmínkách. Každá žena si zaslouží kvalitní, bezpečnou a respektující péči kolem porodu. Odkaz na sbírku, která umožňuje realizaci tohoto odvážného počinu najdete na Znesnáze21.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Kdekoliv na světě zrovna budete, budou okolo vás ženy těhotné, rodící i kojící. Může to být vaše matka, dcera, partnerka, šéfová, zaměstnankyně a jednoho dne to můžete být i vy. Každá z těchto žen si s největší pravděpodobností zaslouží daleko lepší péči, než je jí právě poskytována. Každá žena by měla mít přístup k dostupné, na důkazech založené a respektující péči. I ve vaší oblasti závoďte za lepší porodní péči!

u nás v čr můžete začít tím, že:

Vzniklo za podpory NF Propolis33

Kontrolováno:

  • Magdalena Ezrová
    prezidentka Unie porodních asistentek, členka Porodnické komise
  • Veronika Štechovská
    komunitní porodní asistentka

Konzultováno:

  • Ondřej Šimetka
    přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava, senátor Parlamentu České republiky

Podporováno: