ROK 2024

Přispěli jsme ke zlepšení vybavení porodnic, darovali jsme a přispěli na 4 Croyde Birthing couch a zároveň poskytli personálu přednášku ke všem možnostem jeho využití.

Dále jsme podpořili tyto projekty:

Punk Film

Podpořili jsme částkou 99.900 Kč
Podpora vzniku unikátního osvětového osvětového snímku Anatomie volby.

Liga lidských práv

Podpořili jsme částkou 256.760 Kč

Smrtfest 2024

Podpořili jsme částkou 12.000 Kč
Smrtfest je dvoudenní festival, kde se mluví o smrti. Třebaže je to nepříjemné, dře to, občas se nedaří najít slova, občas to strašně bolí. Smrtfest si netroufá radit, co říkat a co zas rozhodně ne, ale nabízí prostor – k povídání, poslouchání, ke sdílení. Letošní ročník se hledá naději tam, kde se něco zásadního polámalo. Jde znovu slepit život, který se roztříštil na střípky?

Adéla Pavlun - křest knihy

Podpořili jsme částkou 7.777 Kč
Podpořili jsme křest knihy UNDO ENDO, která je příběhem cesty dovnitř do duše a ven za oceán na dobrodružnou jízdu do pralesa. Jde o intimní zpověď hledání a znovunabývání zdraví.

Zajíček na koni

Podpořili jsme částkou 5.000 Kč
Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny) Dětmi rozumíme i dospělé s duší dítěte.

ZO ČSOP Polabí

Podpořili jsme částkou 22.011 Kč
Mezi hlavní činnosti ZO ČSOP Polabí patří praktická ochrana životního prostředí, včetně ochrany živočichů, péče o zraněné volně žijící živočichy, podpora hnízdních možností, záchranné transfery, monitoringy chráněných druhů, environmentální vzdělávání pro MŠ, ZŠ, VŠ, ekoporadenství, pořádání akcí a seminářů, výsadba stromů a péče o cenné přírodní lokality.

Znesnáze 21

Podpořili jsme částkou 7.777 Kč
Podpora konferenci o revolučních pohřebištích pro udržitelnou krajinu.

Znesnáze21

Podpořili jsme částkou 12.000 Kč
Podpora dokumentu o cestě za snem – o porodu malé Jasmínky do moře s delfíny.

Zoopark Zájezd

Podpořili jsme částkou 5.000 Kč
Příspěvek na zajištění stravy pro zvířata a provoz.

Znesnáze21

Podpořili jsme částkou 7.777 Kč
Podpora bakalářského filmu z FAMU, který zpracovává neobvyklé téma – střet pohanství a křesťanství v raném středověku.

Znesnáze21

Podpořili jsme částkou 7.777 Kč
Podpora projektu o přirozenosti menstruace na školách.

Znesnáze21

Podpořili jsme částkou 5.555 Kč
Podpora absolventského filmu Být láskou.

DALŠÍ NAŠE POSKYTNUTÉ

142.000 Kč

Finanční podpora na uhrazení služeb porodních asistentek (podpořeno bylo 9 žen).

156.823 Kč

Finanční podpora na rozšíření vzdělání.

Pokud chcete podpořit náš Nadační fond Propolis33, můžete tak učinit zasláním jakéhokoli příspěvku na náš transparentní účet. Ze srdce děkujeme!

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Pokud si přejete, abychom vám zaslali potvrzení o poskytnutém daru, vyplňte, prosím, formulář níže. My vám poté na váš email potvrzení zašleme.