Služby porodní asistentky pro každou ženu

Finanční zajištění péče porodní asistentky sociálně znevýhodněným ženám

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou projektu jsou ženy v době těhotenství, porodu a v šestinedělí, které se ocitly v tíživé finanční situaci a nemohou si dovolit péči porodní asistentky. 

V ČEM POMÁHÁME?

Suplujeme pomoc v zásadním období života, na kterou by se měla zaměřit státní sféra, pokud chce podpořit zvýšení porodnosti a zároveň zajistit lepší dostupnost zdravotnické péče napříč socioekonomickými vrstvami. Služby porodních asistentek v Česku stále nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, které si žena platí po celou dobu pracovní činnosti. Přáli bychom si, aby si péči mohly dovolit všechny ženy, aby byla hrazena ze zdravotního pojištění jako v zahraniční (Německo, Anglie, Benelux, Skandinávie).

Věděli jste, že...

Podle Institutu pro sociální politiku a výzkum si téměř pětina domácností v roce 2020 nemohla dovolit zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 12 tisíc korun nebo týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti. V takové situaci je jasné, že ekonomické hledisko hraje roli pro nemalou část žen. Kromě nedostupnosti porodních asistentek je to nejčastější příčina, proč si ženy péči PA nedopřejí. Vyplynulo to i ze šetření v rámci akademické práce Terezy Zachové z UNIPA.

DŮLEŽITÉ

Získání finančního příspěvku je podmíněno vyplněním požadavků na porodní asistentku, které naleznete na této stránce. Jedná se o vyplnění Stížnosti na nedostupnost zdravotní péče.

Proč porod s porodní asistentkou?

Těhotenství a porod s podporou porodní asistentky funguje jako účinná prevence proti vzniku porodního traumatu a jeho závažných následků, jak pro matku, tak i pro dítě a sekundárně pro celou rodinu.

Kvalifikovaná porodní asistentka provází ženu po celou dobu těhotenství, porodu a šestinedělí; a respektujícím způsobem pečuje o základní potřeby ženy i dítěte. Díky poskytované odborné pomoci se ženě dostane péče a podpora jejího fyzického i psychického zdraví, což má vliv na celý průběh těhotenství, porod a období po porodu, jak pro matku, tak i dítě.

Zdravotnický systém v ČR sice je v této oblasti na dobré úrovni, ale stále ještě neposkytuje optimální péči ženám, zejména v psychosociální oblasti. Porodní asistentky a jejich služby v Česku nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a proto nejsou běžně dostupné.

Ženy si je musejí samy hradit, což znamená kolem dvaceti tisíc korun navíc. A ty každá rodina v období očekávání nového potomka opravdu nemá.

Důležitost kontinuální péče porodní asistentky

Kontinuální péče porodní asistentky je pro rodící ženu darem. Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná odbornice - zná ženu, o kterou pečuje, se vším všudy; vnímá její potřeby, má zmapované její psychické i tělesné zdraví, zná její zdravotní historii i rodinné zázemí. Proto poskytuje vysoce individualizovanou péči, jak předtím než se žena stane matkou, tak i po samotném porodu.

Bohužel ženy v České republice bývají v péči po porodu často ponechané ve vzduchoprázdnu – pomoc s kojením, hojením porodního poranění, s psychickými změnami a dalšími otázkami ohledně péče o dítě si musí vyhledávat samy na nekvalitních zdrojích jako je např. FB apod. Jejich stav po odchodu z porodnice kontroluje až gynekolog po uplynutí šestinedělí. A právě proto chceme ženám dopřát péči a podporu porodních asistentek.

Práce porodní asistentky

Porodní asistentka v dnešní době pracuje jako partner ženy. Poskytuje jí potřebnou podporu, péči a rady během těhotenství, fyziologického porodu a v době poporodní. Vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku.

S porodní asistentkou se můžeme běžně setkat v porodnici, v ordinaci gynekologa, v centrech porodních asistentek i při péči v domácím prostředí. Nabídka její péče je nejčastěji daná právě místem, kde svoji praxi vykonává. Péče vedená porodní asistentkou („midwife-led care“) přináší mnohé benefity oproti jiným modelům péče, jelikož je zaměřený na ženu (woman-centered) a je založený na premise, že těhotenství a porod je normální životní událostí.

Mezi hlavní benefity péče patří vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu a oproti tomu nižší pravděpodobnost intervencí jako je epidurál, episiotomie nebo operační ukončení porodu. Ženy v péči porodní asistentky také méně často zažívají úmrtí miminka před 24. týdnem těhotenství. A nejsou tu žádné nepříznivé dopady oproti jiným modelům péče.

Nadační fond Propolis 33 se věnuje primárně tématům spojeným se ženstvím a reprodukcí. Dlouhodobě spolupracuje s Unií porodních asistentek, (UNIPA), finančně podporuje vzdělávání porodních asistentek, projekt Rodím v klidu a provoz UNIPA. V současnosti je pod patronátem Propolisu realizován projekt Ať můžou (podpora legislativních změn, propagace kontinuální péče PA).

„Ze zpětné vazby od klientek vyplývá, že v gynekologické ambulanci často není čas na důležité otázky a vysvětlování, což je problematické hlavně pro prvorodičky, které se mohou cítit nejistě. PA všechno zodpoví, nenechá ženu samotnou ani v náročném období po porodu tímto kontrolujeme kojení, zranění, prospívání miminka. Hodně žen dnes rodí ambulantně, jdou domů již třeba 2 hodiny po porodu, tam je pak péče PA hodně důležitá."
Bára Březinováporodní asistentka
„Způsob, jak zdravotníci pečují o ženu má zásadní dopad na to, jak žena porod prožívá a jak bude pak pečovat o sebe a své dítě v další etapě života."
Magdalena Ezrováporodní asistentka

ŽÁDOST O PODPORU

Žena, která žádá o poskytnutí finanční pomoci vyplní nejdříve Stížnost na nedostupnost zdravotní péče a dále pak oficiální žádost o podporu (příspěvek), kde uvede důvod žádosti (sociálně náročná situace, např. matka samoživitelka, studentka, nastávající matka bez domova...); stupeň těhotenství; termín předpokládaného porodu; typ péče, kterou chce využít; zda má již domluvenou spolupráci s PA; zda o obdobnou finanční pomoc souběžně žádá i u jiného subjektu či nikoliv a zda obdobnou finanční pomoc obdržela již v minulosti a detaily poskytnuté pomoci podle pokynů v oficiální žádosti. Pokud má, přiloží vyjádření asistentky, proč doporučuje podpořit právě tuto konkrétní ženu.

Přijetím příspěvku se zavazujete uvést svůj porodní příběh (proč jsem si vybrala za podporu při porodu PA a jak mi pomohla, jak jsem se cítila), v rámci respektování pravidel GDPR, kdy nebude uvedeno její jméno a nijak nebude odhalena její identita.

Doporučujeme si při výběru porodní asistentky prostudovat tento odkaz:

Zde naleznete informace, které by vás ohledně porodu mohly zajímat:

  • Na poskytnutí nadačního příspěvku není nárok. Nadační fond Propolis 33 je vždy oprávněn na základě svého rozhodnutí pravidla pro poskytování nadačních příspěvků kdykoliv upřesnit nebo upravit.
  • Nadační fond Propolis 33 vyhodnotí žádost o podporu a při kladném vyřízení bude žadatelka vyrozuměna písemně a Nadační fond Propolis 33 poskytne finanční podporu, kterou předává oproti vyúčtování poskytnutých služeb, které zašle porodní asistentka.
  • Prostředky nebo jiné plnění poskytnuté z Nadačního fondu Propolis 33 jsou účelově vázány a ten, komu byly poskytnuty, je povinen je použít podle stanovených podmínek. V opačném případě může Nadační fond Propolis 33 požadovat vrácení nadačního příspěvku nebo jeho náhradu.
  • Služba PA není hrazena plně, žena se zavazuje ke spoluúčasti ve výši 1/3 z ceny služby. Maximální příspěvek ze strany Nadačního fondu Propolis 33 je do výše 12.000 Kč.
  • Organizace UNIPA poskytne seznam registrovaných porodních asistentek, tzv. mapu PA.
  • Nadační fond Propolis 33 ani UNIPA nezodpovídají za kvalitu péče poskytované porodní asistentkou.
  • Získání finančního příspěvku je podmíněno vyplněním Stížnosti na nedostupnost zdravotní péče.

Pojďte společně s námi podpořit Otevřený dopis premiérovi, ministru zdravotnictví a zmocněnkyni vlády pro lidská práva, který apeluje na nutnost změny v péči v době těhotenství, porodu a období po porodu. Dále zdůrazňuje důležitost dostupnosti péče porodních asistentek a zároveň navrhuje systémovou změnu v oblasti hrazení jejich služeb v rámci zdravotního pojištění.

Kristýna Leichtová a její porody

Kristýna Leichtová, známá česká herečka, pro kterou jsou její dva porody těmi nejkrásnějšími životními zážitky. Při prvním porodu měla Kristýna přidělenou porodní asistentku, kterou neznala. A i když měl porod krásný a rychlý průběh, uvědomila si, jak jsou ženy přítomné u porodu důležité. Proto si ke druhému porodu vybrala svou porodní asistentku skrze Unie porodních asistentek - UNIPA. A jaká byla její zkušenost?

"Několikrát mě navštívila doma, což bylo skvělé, protože jsme byly v klidu doma i se starší dcerou. Hodně mi pomohla i ta poporodní kontinuální péče. Naštěstí se nám problémy s laktací vyhnuly, ale PA mi pomohla s hojením poporodních zranění, namíchaly mi bylinky, nikam jsem nemusela jezdit. Co bylo třeba zašít, zašila. Pak jsme si už jen psaly smsky, rozhodně jsem ale věděla, že na to nejsem sama."
Kristýna Leichtováherečka

PODCAST Ať můžou!

Podcast projektu na podporu komunitní porodní asistence www.atmuzou.cz