#kozaven

MÉDIA

Porodní gauče už jsou v mnohých českých i slovenských porodnicích. co o tom napsala média?

- FN ostrava -

FN Ostrava jako první v ČR představila „porodnický gauč“ pro maximální podporu přirozených porodů.

Jeden z porodních pokojů Gynekologicko- porodnické kliniky LF OU a FN Ostrava je nově vybavený variabilním porodnickým gaučem, který nahradil klasické porodní lůžko, tzv. „kozu“. Pomůcka maximálně podporuje přirozené porody. Klinice jí daroval Nadační fond Propolis 33.

O existenci variabilního porodnického gauče ví přednosta Gynekologicko – porodnické kliniky LF OU a FNO doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA už přes dva roky. „Inspirovali jsme se v Anglii, kde se „gauč“ běžně užívá v porodních domech a centrech, navázali s nimi kontakt a nechali si popsat jejich zkušenosti. Vycházel jsem i ze své dlouhodobé zahraniční zkušenosti. V Česku je toto první kousek,“ řekl krátce poté, kdy porodní postel osobně, s asistencí dárkyně Lilie Khousnoutdinové, do porodního pokoje nainstaloval.

Šimetka dále doplňuje: „Porodnický gauč je skvělý v tom, že maximálně podporuje zaujímání přirozených poloh v průběhu porodu, umožňuje se ženě více uvolnit a celkově tak zvyšuje šanci na nekomplikovaný porod. Přispívá taky k větší pohodě rodící ženy a umožňuje větší blízkost partnera či jiné doprovodné osoby. Koza, jak se klasickému porodnickému lůžku říká, toto neumožnuje, ta má spíše jiné užití“ popsal Šimetka.

Jeho slova potvrzuje Lilia Khousnoutdinova, zakladatelka Nadačního fondu Propolis 33, a dodává: „Když mě v srpnu za NF Propolis33 oslovil docent Šimetka, netušila jsem, jak rychlého spádu naberou pozitivní inovace, které plánoval. Mezi nimi bylo i vybavení porodního pokoje porodním gaučem. Slovo dalo slovo a mě bylo ctí gauč pořídit a osobně přivézt z Anglie až do Ostravy. Mám radost, že se tato změna děje na jednom z největších perinatologických pracovišť v ČR“.

Při příležitosti slavnostního předání daru proběhla i přednáška Lilie Khnousnoutdinové o „Aktivním vertikálním porodu“, tématu, kterému se dlouhodobě věnuje a studovala jej mimo jiné u Michela Odenta nebo Janet Balaskas v Anglii.
„Držím FN Ostrava pěsti a věřím, že jejich zkušenosti budou dobrou referencí pro další pracoviště, která se vydají cestou podpory fyziologických porodů i skrze přizpůsobení porodních pokojů potřebám a komfortu rodící ženy“ uzavřela zakladatelka NF Propolis33, který se zaměřuje na podporu různých ženských témat.

Docent Šimetka neskrýval z pořízení nové pomůcky obrovskou radost. „Je to pro mě slavnostní okamžik a já věřím, že i příklad pro ostatní“. Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava podporuje přirozené porody, včetně porodů do vody.

- přečtěte si články -

- prosinec 2023 - ze zdravotnictví -

Sociálními sítěmi se v minulých dvou týdnech doslova prohnala akce „Kozaven“. Šlo o výměnu „kozy“, tzn. klasické porodnické postele za porodnický gauč, jednoduchou pomůcku, která více podporuje přirozený porod. Video z říjnové akce vidělo na sociálních sítích více než 500 tisíc lidí. Zároveň se spustil zájem z mnoha porodnických pracovišť v České republice i Slovenska. Jde o nový trend v českém porodnictví? Na to jsme se zeptali přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde byl první gauč instalován.

Porodnické lůžko jste v ostravské porodnici vyměnili za porodnický gauč, jaké z toho plynou benefity pro rodící ženu?

Ty výhody jsou nesporné a spočívají zejména v tom, že gauč nenavádí ženu do žádných předem určených poloh. Žena má velkou svobodu v tom, jakou polohu zaujme. Pro každou ženu to přitom může být něco jiného. Někdo chce rodit na čtyřech, někdo v dřepu, někdo na boku... Každopádně bychom ženy neměli do poloh manipulovat, ale spíš jim dát prostor, ať se do nich samy dostanou, případně jim k tomu napomoci. V naší porodnici také umožňujeme porody do vody, což jsme si kdysi možná ani neuměli představit. Ve vaně se také rodí různě, v polosedu, na čtyřech... Ze zkušenosti se nám potvrzuje, že při jiných polohách než horizontální na zádech s nohami nahoře, méně často dochází k porodním poraněním.

A má gauč nějaké výhody či nevýhody pro porodní asistentky a porodníky?

Asistovat u porodu na gauči je trochu složitější pro porodníka a porodní asistentky, protože musí na zem. Je to tedy méně pohodlnější. Ale porodnictví se má točit kolem těch, kteří rodí, ne kolem personálu. Klasické porodnické lůžko, už tím, že je v místnosti, totiž nutí, nebo spíše „svádí“ ženy a zdravotníky jej využít.

Jste úplně první porodnicí, která tento gauč má a používá, kde jste se inspirovali a co vás k tomu vedlo?

Poprvé jsem se o něm dozvěděl asi před dvěma lety. V Británii jsme našli výrobce Croyde Medical, který ho tam dodává do porodních domů a center porodní asistence. V Anglii je to standardní produkt, v Česku se ovšem nedistribuoval, protože je tu porodnictví trochu jinak nastavené. Kontaktoval jsem několik porodních domů v Anglii a nechal jsem si popsat jejich zkušenosti. Když jsem pak hledal sponzora, měl jsem štěstí na Lilii Khousnoutdinovou z Nadačního fondu Propolis33, která byla z tohoto nápadu nadšená a velmi rychle ho pomohla zrealizovat a sama nám jej nakonec až z Anglie přivezla do Ostravy.

Můžeme si porodní gauč představit jako ten v obýváku, nebo vypadá jinak?

Když to řeknu laicky, gauč je hodně vysoká matrace skládající se ze tří dílů, které se dají různě polohovat. Každé ženě tak umožní zaujímat při porodu přirozené polohy, dá se vystavět i do podoby pyramidy. Žena na něm může ležet, klečet, může se o něj opírat, být na čtyřech, může si podložit tělo... Nenutí ji to do polohy na zádech jako na porodnické koze. Moderní koza se sice dá taky polohovat a umí všechno možné, pořád je na ní ale žena nahoře jako „na bidýlku“, není v kontaktu se zemí a může ztrácet stabilitu. Porodní gauč oproti tomu leží na zemi a slouží k podpoře přirozeného porodu. A díky tomu, že je matrace široká, může si na ni po porodu žena lehnout i s miminkem a partnerem. Ty nejkrásnější chvíle po porodu tak nová rodina tráví spolu, a to je to, co lidé chtějí.

Proč jsou vertikální polohy vhodnější pro porod?

Výzkumy a doporučení nám ukazují, že různé polohy během porodu nejenže nabízejí ženám svobodu pohybu přispívající k hladkému průběhu, ale také přinášejí řadu fyziologických výhod. Změny poloh během porodu nejen snižují bolest, ale také přispívají ke zkrácení délky porodu a snižují potřebu invazivních postupů. Kostěná pánev není pevná struktura, naopak, pánev v průběhu porodu pracuje, postupně se otevírá shora a poté zespodu a vertikální polohy tomuto mechanismu více napomáhají. Tím je usnadněn průchod hlavičky, která musí v pánvi vykonat složitý mechanismus, aby prošla přes pánev. V publikaci Světové zdravotnické organizace (WHO) nazvané „Péče při normálním porodu“ WHO dochází k závěru, že rodící ženy by měly zaujmout jakoukoli pozici, kterou chtějí, a pokud možno se vyhýbat dlouhému ležení (WHO, 1996). Doporučují, aby porodní asistentky absolvovaly školení v oblasti podpory vzpřímených porodů, protože pozitivní efekt vzpřímených porodních poloh závisí na zkušenostech porodní asistentky s polohou a ochotě podporovat pacientku při výběru polohy.

A jak vlastně rodily ženy v historii?

To je právě zajímavé, vlastně se širokým obloukem vracíme k tomu, co bylo běžné a přirozené po tisíciletí. Pokud se podíváme na historické výjevy, uvidíme ženy rodící ve vertikální poloze, vesměs obklopené jinými ženami. A vidíme to napříč všemi kontinenty, ženu na zádech nenajdeme. Podle historických materiálů se zdá, že ke zvratu došlo pravděpodobně v 17. století na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV. Ten měl údajně nutkavou potřebu vidět, jak se rodí jeho děti, a proto nutil svoji manželku i milenky rodit právě na zádech s nohama ve třmenech. Tento styl rození dětí se poté považoval za něco lepšího a postupně se rozšířil do světa, později i do učebnic. A všimněte si, jak je porod znázorňován třeba ve filmech, žena je tam vždy na zádech a usilovně tlačí. Je to prostě hluboce zarytá představa a tu je nutné změnit.

Zpět ke gauči. Co se stane, pokud u porodu vzniknou nějaké komplikace?

Ano, máte pravdu, přítomnost porodního gauče s sebou přinesla řadu otázek ze strany personálu. Co budeme dělat v případě komplikací u porodu, když bude třeba nutné provést vakuumextrakci nebo kleště? Co budeme dělat, když žena bude krvácet? Odpověď na tyto otázky je vlastně velmi jednoduchá. Představme si, k čemu má gauč vlastně sloužit. Jde o pomůcku, která má primárně sloužit k podpoře fyziologického porodu, v zahraničí třeba ideálně v centru porodní asistence. A v okamžiku, kdy porod není fyziologický, je tato rodička předávána do porodnice, kde se komplikace řeší a porod dokončuje. Takových situací je ale v reálném životě u skupiny nízkorizikových žen velmi málo.

Zní to vše velmi jednoduše. Jak je to ale v praxi?

Ano, zní to jednoduše a žádná věda to vlastně není. A zároveň je. V praxi je nutné totiž zejména dosáhnout změny uvažování personálu, který si musí zvyknout na myšlenku, že primárně je nutné podporovat normální porod a že čím lépe bude pracovat s ženou, tím méně komplikací bude u porodů mít. Je to rozdíl proti tomu, kdy personál primárně vidí hlavně případná rizika a opomíjí podporu fyziologie. Až v okamžiku, kdy se tohle povede, můžete slavnostně vyvézt kozu ven z porodního pokoje. Naše dosavadní zkušenosti jsou skvělé. Rodičky jsou nadšené a většina porodních asistentek rovněž, neboť vidí v porodním gauči další příležitost, jak pracovat ještě více samostatně. A každým takto odvedeným porodem se jejich sebevědomí a chuť zvyšuje.

Máte zkušenosti s ošetřováním porodních poranění na gauči? Nějak si to neumím představit.

Co se revize porodního poranění týče, není situace taky nijak složitá. Jednak je porodních poranění při vertikálních polohách méně, jednak gauč jejich revizi umožnuje, byť je to spojeno s menším pohodlím personálu, který si musí kleknout na podložku na zem. A znovu platí to samé co výše – je-li situace nepřehledná, lze rodičku uložit na porodnický stůl a provést důkladnou revizi.

Jakým způsobem v porodnici FN Ostrava ještě podporujete přirozené porody, kromě toho, že máte porodní gauč?

ílem našeho snažení je dosažení stavu, kdy je žena s porodem spokojená. To je samozřejmě podmíněno jednak tím, že se snažíme o co nejlepší výsledek porodu, ale zároveň chceme, aby žena odcházela s pocitem, že byla našim partnerem, že měla šanci spolurozhodovat, že se cítila ona i její rodina respektovaná a že měla možnost se na všechno zeptat. Myslím, že ve většině případů se nám toto daří. Snažíme se nepěstovat asymetrický vztah, kdy direktivně rozhoduje lékař. Dosažení stavu, kdy všechen personál uvažuje stejně, je dlouholetý a náročný proces. A k tomu chceme ženám nabízet všechny možnosti, které někdo nazývá alternativními, což je slovo, které nemám rád. Je to třeba již zmíněný porod do vody, nebo třeba vaginální napářka.

- PŘÍBĚH RODIČKY z gauče ve fn oSTRAVA -

Žena byla přijata v noci s odtokem plodové vody a počátečním porodem v termínu porodu, měla v plánu využít buď vanu nebo porodnický gauč. Šlo o její druhý porod. Po přijetí dostala vaginální napářku, po které se porod rozběhnul velmi hezky. A dříve, než došlo na použití vany, porodila s porodní asistentkou v poloze na čtyřech na gauči.

Narodil se chlapeček s váhou 3700 gramů. Miminko bylo od začátku s maminkou, ošetřeno na jejím břiše, porodila se placenta a následovala revize porodních cest v jednoduché poloze na gauči. Nebylo shledáno žádné poranění a krátce poté již trávila celá nová rodina společný čas na gauči.

Sama rodička i její partner následně uvedli, že ve srovnání s prvním porodem byl tento porod výrazně lepší. Jednak gauč přirozeně naváděl ženu do vertikální polohy, porod tak byl méně bolestivý a nemusela si lehat na záda, což byla poloha, která jí nedělala dobře ani v těhotenství. Manžel si zase velmi pochvaloval, že hne po porodu mohla být celá rodina spolu, neboť gauč je dostatečně široký na to, aby se na něj vlezli všichni tři.

- předvánoční porodní soireé 2023 -

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Vzniklo za podpory NF Propolis33

Kontrolováno:

  • Magdalena Ezrová
    prezidentka Unie porodních asistentek, členka Porodnické komise

Konzultováno:

  • Ondřej Šimetka
    přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava, senátor Parlamentu České republiky

Podporováno: