#kozaven

FOTOGALERIE

Porodní gauče už jsou v mnohých českých i slovenských porodnicích. Podívejte se, kde všude jsme byli!

„Výhody vertikálních poloh zahrnují nejen nápomocný vliv gravitace, ale také kratší porod, efektivnější děložní kontrakce, méně operativních porodů a méně abnormálních nálezů srdeční činnosti plodu.“

- David Desseauve a kol. -

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2017

„chůze a vzpřímené pozice během první doby porodní zkracují délku porodu, snižují riziko císařského řezu a potřeby aplikace epidurální analgezie a přitom nejsou spojeny s větší nutností intervencí či negativními dopady na zdraví matky či dítěte.“

- Annemarie Lawrence a kol. -

systematické shrnutí 25 kriticky zhodnocených studií zahrnující více než 5000 žen, Cochrane databáze, 2013

„Rutinní polohování žen do pozice na zádech by se mělo považovat za intervenci do přirozeného běhu porodu a měli bychom si položit otázku, zda je tato intervence opodstatněná.“

- A. de Jonge a kol. -

metaanalýza,2004

„Naše zkušenosti po 3 měsících užívání 2 porodních gaučů, na kterých proběhlo už 100 porodů, jsou jednoznačně pozitivní.“

Překvapilo mě, jak snadné bylo nahradit gaučem porodní postel a jak dobře byl personálem i rodičkami přijat. 

Mezi jasné výhody patří jeho variabilita, lepší podpora v zaujímání přirozených poloh, aktivnější zapojení rodičky a doprovodu a možnost společného odpočinku po porodu. V některých situacích je gauč pro personál méně pohodlný, někdy chybí madlo a k řešení některých stavů musíme občas navézt porodní postel. Převládá spokojenost.

- Ondřej Šimetka -

přednosta GPK FN Ostrava

Během aktivního porodu se žena může volně pohybovat tak, jak si sama přeje a může se řídit potřebami vlastního těla.

Já jsem odchovaná Janet Balaskas, autorkou konceptu "aktivního porodu", která změnila přístup k porodům v Británii a po celém světě. Klíčovou myšlenkou je změna porodní polohy - zvednout se z polohy na zádech. Změna ve smyslu svobody, že si žena sama vybírá polohu, ve které porodí. On jí sice nikdo změnu polohy nemůže zakázat, ale bez podpory to nejspíš sama neudělá.

- Lilia Khousnoutdinova -

zakladatelka NF Propolis 33

Vzniklo za podpory NF Propolis33

Kontrolováno:

  • Magdalena Ezrová
    prezidentka Unie porodních asistentek, členka Porodnické komise

Konzultováno:

  • Ondřej Šimetka
    přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava, senátor Parlamentu České republiky

Podporováno: