Lilia Khousnoutdinova a následně NF Propolis33 podpořili tyto projekty a organizace:

Největší dar

Podpořili jsme vznik nové české pohádky
V dávných dobách spolu žili staří slovanští bohové a smrtelníci v dokonalé harmonii. Jenže Morena, bohyně zimy, chce vládnout věčně a svrhne na lidský svět krutou zimu. Bohové a smrtelníci se musí spojit a společně zamezit Morenině řádění.

Světlonoc

Podpořili jsme částkou 721.000 Kč
NF Propolis jako hlavní partner "Světlonoc" - slovensko-českého filmu režisérky Terezy Nvotové z roku 2022. Světovou premiéru měl na filmovém festivalu v Locarnu, kde získal cenu Zlatý leopard za nejlepší film v kategorii Cineasti del presente.
MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici představuje svou 1. lidskoprávní školu Přehršel, která se bude konat v Jilemnici od 21. do 24. dubna 2022. Setkání plné workshopů, diskuzí, stand-upů nebo promítání.
„Project Beauty“ je mezinárodní výzkumný a osvětový projekt, který zkoumá, jak lidé vnímají krásu. Tento projekt jsme podpořili a vznikla z toho kniha.

Koutek světa

Podpořili jsme částkou 50.000 Kč
Jedinečná kombinace koutku pro děti s profesionálním hlídáním s coworkingovým prostorem pro maminky přímo v srdci Ostravy.
ENDOMARCH je mezinárodní happening, který odstartoval v roce 2014 ve Washingtonu D.C ve spolupráci zdejší lékařské odborné společnosti, škol a pacientů s endometriózou.
Rozvoj volnočasových, sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších rozvojových projektů vedoucích k aktivizaci a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti
Projekt na podporu rodin, kterým zemřelo miminko.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy.
Obnova unikátního proskleného včelína.
Podpora alternativních forem vzdělávání.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy.
Projekt podporující respekt k tělu.
Ochrana práv hospodářských zvířat.
Monitoruje dodržování lidských práv a prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života ČR.
Charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z ČR.
Dialog vzdušné akrobatky a zpěvačky o ženě a její proměnlivosti v průběhu menstruačního cyklu.
Konference z oblasti antikoncepce, plodnosti a intimity.
Podpora vzniku a rozvoje biofarmy.
Zážitkové a sportovní programy pro děti.

NF Propolis33 podpořil tyto projekty a organizace:

49.114 Kč
Hnutí za aktivní mateřství (HAM)

NF Propolis jako hlavní partner akce Světový týden respektu k porodu - festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství. Hnutí za aktivní mateřství je členem mezinárodní asociace ENCA a České ženské lobby. Je iniciátorem a tvůrcem Iniciativy Normální porod. Při své práci vychází důsledně z důvěryhodných odborných zdrojů – výsledků výzkumů, randomizovaných studií Cochrane Collaboration a doporučení WHO.
Více informací

42.000 Kč + 373.000 Kč
UNIPA

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.
Více informací o UNIPA

42.000 Kč
APODAC

Asociace pro porodní domy a centra, z. s., (APODAC) sdružuje a propojuje odborníky i veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří podporují či propagují vznik porodních domů a center v České republice. Na základě osvědčené praxe vyspělých zemí propaguje postupy podporující zdraví, bezpečí a ochranu ženy a dítěte v celém systému porodní péče. Podporuje vznik porodních domů a center v České republice a poskytujeme odborné poradenství. Organizuje vzdělávání porodních asistentek.
Více informací o APODAC

91.000 Kč + 50.000 Kč
NF AutTalk Kateřiny Sokolové

Nadační fond AutTalk se zaměřuje na zlepšování možností dětí s PAS a jejich rodin. Poskytuje promyšlené aktivity zaměřené nejen přímo na rodiče pečující o autistické děti, ale také na osvětu veřejnosti. Podporují rodiče tak, aby zvládali využívat sílu sdílení a svépomoci, a měli se kam obrátit, když potřebují pomoc a podporu. Dále se věnují osvětové činnosti směrem k veřejnosti, aby měla dostatek informací o situaci pečujících a lidé tak měli příležitost změnit na pečující náhled a měli chuť pomoci.
Více informací o AutTalk

73.000 Kč
EndoTalks

ENDOTalks.cz, z.s. je první českou pacientskou organizací zaměřenou na Endometriózu. Poskytuje edukační a informační projekty a kampaně. Propojuje odborníky z různých oborů mezi sebou a zároveň i s pacientkami. Participují na změně systému a dostupnosti odborné péče.
Více informací o EndoTalks

73.000 Kč
ProFem

NF Propolis podpořil vznik Centra pro oběti domácího násilí. ProFem usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. Vede společnost k tomu, aby byla vnímavější k tématu násilí na ženách a netolerující jakékoliv jeho formy. Usiluje o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci.
Více informací o ProFem

21.000 Kč + 50.000 Kč
Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci vznikla v roce 2008, aby pomáhala seniorům v České republice. Jejich vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. Jejich posláním je provázet stárnutím. Zajišťují rovněž moderní služby v domácím prostředí. V rámci projektu „Doma bez obav“ pomohli již tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně doma. Zároveň usilovně pracují na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. A to vnímáme jako velmi důležité. Vážíme si vaší činnosti, protože je smyslem být podporou pro ty, kdo byli oporou pro nás, když jsme vyrůstali, od nich jsme se učili a byli tu, když jsme je potřebovali.
Více informací o nadaci

42.000 Kč
NF Veroniky Kašákové

Nadační fond Veroniky Kašákové vnímá důležitost podpory a doprovázení mladých lidí z dětského domova při jejich prvních krocích do samostatného dospělého života. Tito mladí lidé již v životě zažili mnoho ztrát. Jednou z největší je odchod z biologické rodiny a další odchod z dětského domova, který jim poskytnul svou ochranou náruč. Po odchodu se často ocitají v nepříznivých situacích a jsou zcela odkázáni jen sami na sebe. Záměrem nadačního fondu je jejich pocity nejistoty a samoty ZMĚNIT! Za každým mladým člověkem, který projeví zájem, posílá tzv. PRŮVODCE. Vytváří tak individuální vztah, který vzniká v dětském domově a pokračuje i po jeho opuštění.
Více informací o NFVK

320.000 Kč
Project Beauty

„Project Beauty“ je mezinárodní výzkumný a osvětový projekt, který zkoumá, jak lidé vnímají krásu. Jádrem Project Beauty je online průzkum, který byl proveden již v 7 zemích (Nizozemí, Velké Británii, Irsku, Německu, Rakousku, USA a Peru), vždy na reprezentativních vzorcích dané populace. Více než 10 000 lidí v těchto zemích mělo příležitost se průzkumu zúčastnit. Na základě odpovědí respondentů byly vytvořeny knihy „Seeking Beauty“ specificky pro danou zemi. Tyto knihy prezentují výsledky národního průzkumu vizuálně atraktivním způsobem a zároveň dávají čtenářům příležitost zamyslet se nad svou osobní zkušeností s krásou.
Více informací o Project Beauty

88.000 Kč
Konsent

Konsent se zaměřuje na osvětovou prevenci proti sexuálnímu násilí a kybernásilí. Pracuje na inovaci zákona o znásilnění. Provozuje také svépomocnou skupinu pro oběti sexuálního násilí.
Více o Konsent

50.000 Kč
Nadační fond Be Charity

Posláním Nadačního fondu Be Charity je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Poskytuje příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu.
Více o Be Charity

21.000 Kč
Nadační fond Prosperity

NF Prosperity nabízí přímou pomoc ženám, dětem i rodinám, které se prokazatelně dostali do těžké životní situace. Ať už vlastním zaviněním nebo vinnou cizí. Vedle finanční podpory poskytují také odborné poradenství a vzdělávání.
Více o NF Prosperity

35.000 Kč
Fox Camp

Fox Camp se zaměřuje na vzdělávací volnočasové aktivity pro děti vedoucí k seberozvoji a pohybovým aktivitám. Zároveň vede nezletilé k poznávání kulturních památek, znalostí a hravou formou rozvíjí komunikaci mezi vrstevníky, ale i s dospělými, vede k rozvoji sociálních dovedností.
Více informací o Fox Camp

52.000 Kč
NF Slunce pro všechny

Slunce - péče o lidi s postižením od narození až do stáří. Nadační fond podporuje lidi se speciálními potřebami v průběhu celého života od narození (speciálně pedagogické centrum, mateřská škola, základní a střední škola) až do dospělosti (denní stacionář, chráněné bydlení, zaměstnávání, pracovní terapie atd.).
Více informací

52.000 Kč
Debra

Pacientská organizace, která usnadňuje život lidem s tzv. nemocí motýlích křídel (Epidermolysis Bullosa, EB). Poskytuje odborné poradenství, šíříme informace o nemoci a možnostech léčby a propojuje pacienty a jejich rodiny z celé ČR. Úzce spolupracuje s týmem odborníků klinického EB Centra. Aktivním členem DEBRA International a zapojuje se do výzkumu léčby EB.
Více informací

33.000 Kč
Spolek terapie mezi stromy

Výzkumy dokázaly, co jsme všichni dobře věděli, a sice že má pobyt v přírodě pozitivní dopad na člověka. Benefity přírody kombinují s odborným přístupem psychologů a terapeutů. Klienty doprovází na cestě růstu a dopřávají jim prožití sebe. Tým tvoří psychologové a terapeuti, kteří se rozhodli obohatit své služby o benefity přírody a pohybu. Jejich cílem je šíření duševního zdraví skrze přírodu. Vedle klasických individuálních terapií chodí i s klienty do přírody.
Více informací o Spolku

Podpora spolku Terapie mezi stromy přednáškou od Lilie Khousnoutdinové

Zakladatelka Nadačního fondu Propolis 33 Lilia Khousnoutdinova podpořila spolek Terapie mezi stromy na konferenci zároveň i svou přednáškou na téma Jaké jsou podobnosti přírody a života? Jak žít v souladu se svým tělem? Inspirace, cyklus, ne/udržitelnost.
Konference

16.000 Kč
Výstava MNOHO SVĚTŮ

Podpora realizace výstavy MNOHA SVĚTŮ v Jilemnici.
Více informací o výstavě

16.444 Kč
České ceremonialistky

Podpora vzniku spolku České ceremonialistky.
Více informací o Spolku

8.000 Kč
Výstava Krajina ženami požehnaná

Podpora výstavy Krajina ženami požehnaná, konkrétně na pronájem výstavních míst
Více informací o výstavě

2.700 Kč
HAM

Podpora vzdělávání, realizace osvětové přednášky Příběh těla v rámci projektu Zdravé dospívání.
Více informací

45.000 Kč
Jednou z.s.

Realizace osvětového představení Dvě čárky.
Více informací

30.000 Kč
Ciocia Czesia

Podpora pořádání osvětového festivalu na téma reprodukční práva žen.
Více informací

50.000 Kč
Acentrum

Centrum zaměřené na provázení těhotenstvím a rodičovstvím, vzdělávání, osvětu a podporu.
Více informací

3.663 Kč
Pet Heroes z.s.

Pet Heroes se zaměřuje na pomoc a podporu handicapovaným a týraným zvířatům v nouzi. Aktivně se snaží rozšířit všeobecné povědomí o problematice opuštěných a týraných zvířat. Pořádají přednášky a účastní se veřejných akcí. Poskytují poradenství ohledně výběru domácího mazlíčka, stravy a péče o něj.
Více informací o Pet Heroes z.s.

INDIVIDUÁLNÍ DARY

Úhrady právního zastoupení v kauze s tématikou svobody a tělesné integrity ženy.

121.000 Kč dne 6.8.2021
121.000 Kč dne 20.9.2021
80.000 Kč dne 29.9.2021
80.000 Kč dne 8.10.2021
73.000 Kč dne 16.2.2022
73.000 Kč dne 17.2.2022

20.000 Kč + 20.000 Kč
Podpora žen v hmotné nouzi

Příspěvek na služby porodní asistentky

143.350 Kč
Podpora PA, psycholožek, dul

Příspěvek na vzdělávání 14 žen - porodních asistentek, psycholožek, dul.

12.000 Kč
Podpora ženy

Rozšíření rekvalifikace ženy s handicapovaným dítětem.

Již ukončené sbírky pod naším patronátem či sbírky, které jsme podpořili.

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.
Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a NF Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.
Honzík je 10letý kluk, který se narodil předčasně, vážil necelé 1 kilo a hned na začátku svého života prodělal těžkou infekci.
Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.
Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33. Organizace násobí příspěvky zlatým řezem.
NF Propolis 33 je patronem sbírky na 1. festival pro ženy "Jsem žena / bohyně!". Festival je pro všechny ženy a dívky se sluchovým postižením.
Podpora plánu jak podpořit tamní ženy v hygienické soběstačnosti a zároveň umenšit množství odpadu v této sféře vznikajícího.
Nadační Fond Propolis 33 podporuje tuto sbírku, kterou bude násobit pomocí Zlatého řezu až do částky 121 000 Kč. Sbírkou chceme vyjádřit solidaritu pozůstalé rodině a vyslat do Polska vzkaz: Není nám lhostejné, co se v sousední zemi děje. Je třeba respektovat práva a zdraví VŠECH žen.
Podpořili jsme sbírku pro koupi většího auta pro Matýska.
Lilia Khousnoutdinová a NF Propolis33 jsou patronem sbírky, kterou podpořili částkou 33 000 Kč. Vteřina, která změnila život... Vteřina, která změní další dny, měsíce, roky. Vteřina, díky níž ale Šárka nechce přijít o svůj životní optimismus.
Na pořízení nového vozu pro Maxíka přispěl NF Propolis částkou 12.000,- Kč.
Partner sbírky Nadační fond Propolis33 násobí příspěvky zlatým řezem.
Rodina potřebuje velké auto odpovídající specifickým potřebám zapříčiněných chlapcovým zdravotním stavem.
Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33 - sbírku jsme podpořili částkou 12.000 Kč.
Podpořili jsme vydání knížky Malý mnich od Ireny Vackové.

Boží vyslankyně

Pojďte se ponořit do neskutečných příběhů bhútánských žen, které působí současně jako šamanky i praktikující buddhistky. 

Koupit knihu

Ženy v zenu

Jak se vypořádat s hejty a překážkami? Naše ženy v zenu a jejich tipy pro každý den. 

Koupit knihu

Novodobé ženské rituály

Rituály nás provází po celou lidskou historii, propojují nás s tím, co je větší než my. 

Koupit knihu

Jsem žena, jsem bohyně

Příběhy o archetypech slovanských bohyň napříč lunárním rokem… Nejen to najdete v knize Jsem žena, jsem bohyně. 

Koupit knihu

Nezbednice Mona

Příběh ptačí holčičky, který odhaluje nejen kouzlo a energii života, ale také opravdovost jeho konce. 

Koupit knihu

Matky, které neumí milovat

Kniha s podtitulem "Návod na uzdravení pro zraněné dcery"  dovede ženu skrze příběhy k vyléčení duše.

Koupit knihu

Mezi dvěma

Příběh o snaze utéct sama před sebou a vlastními problémy, ale také o tom, jak trnitá a bolestivá cesta to může být.

Koupit knihu

Co je pro mě dobré

Rozhodnutí, která děláme ohledně těhotenství a porodu mohou zcela zásadně ovlivnit naše další životy, prožívání, zdraví, a týká se to celé rodiny. 

Koupit knihu

Malý mnich

Příběh o horách, odvaze, víře, velkých přáních, ale také o daleké zemi – Bhútánu, kde mají lidé odlišné zvyky, ale laskavá a soucitná srdce. 

Koupit knihu

Myšky v hlavě

Pohádková knížka pro děti, rodiče a pedagogy inspiruje k přijetí a hravému prožívání emocí a pocitů.

Koupit knihu

Cesty za štěstím

Výzkum pojetí štěstí v různých zemích a napříč kulturami i tradicemi.

Koupit knihu

která v minulosti vznikla za podpory Lilie Khousnoutdinové:

Deník mému miminku

Bezpečné místo pro sebevyjádření, prožívání a tvořivé zpracování zármutku.

Moje RUDÁ knížka

Menstruace je přirozený proces. Ale spíš se o ní mlčí nebo je tiše trpěna. Může ale být zajímavá či inspirativní?
Kniha 35 porodních příběhů. Cílem je obnovit důvěru žen ve své tělo a ukázat, že porod je fyziologický děj.
Příběh o lásce, naději a víře, o síle lidského odhodlání i lehkosti pochybení.
Kniha otvírající téma samovolných i vědomých potratů.
Smutné i veselé, inspirující, autentické a hlavně osobní příběhy.
Skládačka nejrůznějších, smutných a veselých autentických příběhů, které protkávají historii ženství.
Příběh Kate, která se ztrácí, hledá a nachází v různých životních obdobích a místech. Cesta za odvahou žít život takový, jaký chceme my, a ne někdo jiný.

Pokud chcete podpořit náš Nadační fond Propolis33, můžete tak učinit zasláním jakéhokoli příspěvku na náš transparentní účet. Ze srdce děkujeme!

Váš příspěvek můžete zaslat jednoduše jako QR platbu, anebo jako klasickou platbu na náš bankovní účet č.:

33003355/2010

Pokud si přejete, abychom vám zaslali potvrzení o poskytnutém daru, vyplňte, prosím, formulář níže. My vám poté na váš email potvrzení zašleme.